Snart kan ensamföretagare ansöka om verksamhetsstöd för coronavirussituationen.

Snart kan ensamföretagare ansöka om verksamhetsstöd för coronavirussituationen

20.4: Ansökan om verksamhetsstöd för ensamföretagare i Helsingfors under coronakrisen öppnad

Statsrådet utfärdade en förordning om statsstöd till ensamföretagare onsdagen 8 april 2020. Regeringen beslöt då att 100 miljoner euro och ytterligare 150 miljoner euro ur tilläggsbudgeten ska riktas till ensamföretagare genom kommunerna. 

I kommunerna strävar man att göra det möjligt att ansöka om stödet så fort som möjligt. Även Helsingfors stad söker med finansdirektörens beslut statsstöd från arbets- och näringsministeriet för att finansiera stödet till ensamföretagarna. För att söka stödet för ensamföretagare och vid själva behandlingen av ansökningarna används systemhelheten asiointi.hel.fi.

Man ansöker om stöd från den kommun där företaget är registrerat. Stödet beviljas ensamföretagare för kostnader som föranleds av ensamföretagarens företagsverksamhet. Instruktionerna för hur man söker stödet som är av engångsnatur och uppgår till 2 000 euro publiceras så fort som möjligt på Helsingfors stads webbplats.

Vem kan söka stödet?

Stödet kan ansökas av en heltidsföretagare som verkar i Finland och ensam bedriver ekonomisk verksamhet, oavsett verksamhetens lagliga form och finansieringssätt. Med ensamföretagare avses en företagare eller yrkesutövare som inte har anställd arbetskraft, inklusive freelanceföretagare.

Villkor för stöd

Villkoret för att få stöd är att ensamföretagaren kan uppvisa att ekonomin och omsättningen har försvagats betydligt efter den 31.12. 2019 på grund av coronavirusepidemin. Stödet är beroende av prövning. Stödet kan inte beviljas om företagaren hade ekonomiska svårigheter innan coronakrisen eller om företaget har skatteskulder.

Stöd kan beviljas för kostnader som uppkommit under perioden 1.3.–31.8.2020. Stödet är för en viss tid och kan ansökas en gång fram till den 30 september 2020.

Stödet för ensamföretagare kan sökas parallellt med den utvidgade arbetslöshetsförmånen som är på kommande för företagare. Om stödet på 2 000 euro ansöks för fasta kostnader inverkar det inte på utkomstskyddet för arbetslösa. Om stödet däremot används till att betala lön till företagaren eller annan ersättning som gäller som förvärvsinkomst, som erhållits för utfört arbete, kan det påverka arbetslöshetsförmånens storlek.


Ytterligare information

Foto: Marja Väänänen, Helsingfors stad