Foto: Maija Astikainen

Staden samlar in också invånarnas åsikter för att utveckla turismen

I sommar samlar staden information om utvecklingsobjekt i relation till Helsingfors som turistmål. Den öppna enkäten är riktad särskilt till aktörer inom turism, men även åsikter och utvecklingsidéer från invånare önskas. Utgående från de kommentarer som inkommit genomförs på hösten en åtgärdsplan för att utveckla de viktigaste punkterna och fixa eventuella problem.

Med hjälp av enkäten utreds konkreta utvecklingsobjekt i anknytning till turistinfrastruktur, -objekt och -trafik på stadsområdet. Förutom invånarnas kommentarer samlar staden genom enkäten även svar av bland annat Helsingforsregionens turistföretag, Suomen matkatoimistoalan liitto SMAL ry, guideföretag och turistnätverket Skaparna av Helsingfors.

"Världens bäst fungerande stad ska vara fungerande för både stadsinvånarna  och turisterna. Det är viktigt att vi får konkret information om hur vi kan förbättra funktionaliteten hos Helsingfors i egenskap av turistmål och besöksställe. På så sätt kan vi även minimera eventuella utmaningar som orsakas av den ökade turismen. Vi binder oss till att främja de bästa idéerna som inkommit via enkäten. Därför hoppas jag att aktörerna inom branschen svarar aktivt på enkäten”, säger borgmästare Jan Vapaavuori.

Även specialplanerare Jukka Punamäki vid stadens näringslivsavdelning anser det viktigt att staden får feedback om problem från de aktörer som jobbar med turister.

"Vi hoppas att bland annat turistguider, busschaufförer, receptionister och servitörer svarar på enkäten, men det är också väsentligt att få feedback från invånarna. Turismen i Helsingfors är på uppgång och det ökade antalet turister påverkar även behoven av infrastruktur."

Utredningsarbetet stöder genomförandet av Världens bäst fungerande stad – Helsingfors stadsstrategi 2017–2021. I anknytning till strategin håller en vägkarta för turismen i Helsingfors på att förberedas. Vägkartan styr staden mot ett aktivare håll gällande utvecklingen av turismen.

Webbenkäten Utvecklingsförslag gällande turismen sommaren 2018 kan besvaras fram till den 31 augusti 2018. Enkäten är tillgänglig på finska, svenska och engelska.

Svara på enkäten!
Utvecklingsförslag gällande turismen sommaren 2018


Mer information
Helsingfors stads webbplats för turistnäringen (på finska)
Världens bäst fungerande stad – Helsingfors stadsstrategi 2017–2021