Helsinki ram.

Staden understöder organisationer med verksamhet i staden

Organisationer som är verksamma i Helsingfors kan ansöka om understöd för sin verksamhet. En del av understöden beviljas för 2022 och en del för 2023. Staden handlägger ansökningarna i ett elektroniskt system. Ansökningarna ska lämnas in på stadens webbplats för e-tjänster (asiointi.hel.fi), varifrån de automatiskt överförs till handläggning.

Elektronisk ansökning är det primära sättet för att ansöka om understöd men man kan också posta ansökningarna till Helsingfors stads registratorskontor.

På webbplatsen asiointi.hel.fi finns elektroniska ansökningsblanketter för stadens alla understöd och beskrivningar av vilka understöd som man kan ansöka med blanketterna. I beskrivningarna finns länkar till sektorernas webbplatser där blanketterna finns i PDF-format och kan skrivas ut för en manuell ansökan.

Understödens sista ansökningsdag varierar. Om ansökningsblanketten inte har lämnats in inom den utsatta tiden, anses det att ansökan ha kommit in för sent. Också ansökningar per post ska vara inlämnade inom utsatt tid, det räcker inte med poststämpel. Man kan ansöka om understöd för sin verksamhet endast från en instans.

Läs mer:

E-tjänsten där man lämnar in ansökningar
Stadskansliets kungörelse om understöden

Helsingfors stad beviljar understöd 2.12.2021 (pdf)

Foto: Laura Oja