Stadsfullmäktigesal.

Stadsfullmäktige behandlar Sörnästunneln på onsdag

Stadsfullmäktige sammanträder onsdag 24 november med start redan kl. 16. På föredragningslistan finns bland annat stadens budget för 2022 och ekonomiplan för 2022-2024 samt Sörnästunnelns projektplan. Vid sammanträdet behandlas också flera motioner väckta av fullmäktigeledamöter.

Sörnästunneln är 1,6 km lång och avsedd för biltrafik med ett körfält i vardera riktningen. Tunneln kopplar samman Hermanstads strandväg och Sörnäs strandväg. Sörnästunneln ska byggas i etapper.

Sammanträdet, som börjar kl. 16, kan följas i direktsändning på Helsingforskanalen. Sammanträdet kan även ses senare som inspelning på Helsingforskanalen.

Fullmäktiges beslut kan följas i ett fält under sändningsvyn på Helsingforskanalen. För besluten redogörs efter sammanträdet i stadsfullmäktiges beslutsmeddelande.

Det förs också diskussion på Twitter under hashtaggen #helvaltuusto.

Läs mer:

Stadsfullmäktiges föredragningslista 24-11-2021
Helsingforskanalen

hel.fi 18.11.2021: Projektplanen för Sörnästunneln till fullmäktigebehandling

Foto: Paavo Jantunen