Stadsfullmäktige diskuterade barnskyddet, bristen på arbetskraft och stadskulturen under frågestunden

Under frågestunden vid sitt sammanträde den 27 april diskuterade stadsfullmäktige processerna för behandlingen av barnskyddsanmälningar i Helsingfors, bristen på arbetskraft inom småbarnspedagogiken, socialtjänsterna och hälsovården samt upplivandet av stadskulturen.

Ledamoten Mari Rantanen ställde en fråga om vilka åtgärder Helsingfors har vidtagit i fråga om processerna för behandlingen av barnskyddsanmälningar sedan 2012 och vad staden kunde göra bättre inom barnskyddet.

Ledamoten Johanna Nuorteva frågade om bristen på arbetskraft inom småbarnspedagogiken, socialtjänsterna och hälsovården. Hon ville veta vilka åtgärder staden redan har vidtagit för att främja tillgången till personal och vilka åtgärder som planeras för detta år.

Ledamoten Laura Kolbe frågade med tanke på stadskulturen vilka åtgärder staden kommer att vidta för att återställa Senatstorgets ställning som stadens viktigaste torg, en central evenemangsplats och en trivsam, lockande och urban oas.
Borgmästare Juhana Vartiainen samt biträdande borgmästarna Nasima Razmyar, Daniel Sazonov och Anni Sinnemäki svarade på ledamöternas frågor.

Vid sitt sammanträde godkände fullmäktige även grundavtalet för HUS-sammanslutningen. Läs mer om det här

Stadsfullmäktiges alla beslut kan läsas på sidan med beslutsmeddelanden. Beslutsmeddelandet kan läsas tills protokollet publiceras. Stadsfullmäktiges protokoll kan läsas här.

Bild: Paavo Jantunen