Helsingfors stadsfullmäktige diskuterade samarbetet mellan de politiska grupperna

Stadsfullmäktige höll vid sitt sammanträde den 23 oktober en frågestund, där två olika frågor togs upp.

På frågestunden behandlades först Kaisa Hernbergs (Gröna) fråga om konstruktivt samarbete mellan de politiska grupperna. Hernberg frågade: ”Hur tänker ni säkerställa att konstruktivt och smidigt samarbete mellan de olika politiska grupperna blir möjligt nu efter tunnellösningen och att de konflikter som hänför sig till detta inte påverkar hur andra projekt framskrider?” Frågan besvarades av borgmästare Jan Vapaavuori.

Den andra frågan var Petrus Pennanens (Pir.) fråga om den stora omsättningen bland läkare på hälsocentralerna: ”Är det möjligt för Helsingfors att göra det lättare för läkarna att stanna kvar i tjänst, exempelvis genom att i välfärdsplanen ange att längden på patientförhållandena ska följas upp och genom att det för läkare under specialistutbildning inrättas tjänster som gäller tills läkaren har blivit färdig specialist?” Frågan besvarades av biträdande borgmästaren för social- och hälsovårdssektorn Sanna Vesikansa.

Nybyggnad för daghem och skola i Kårböle

Stadsfullmäktige godkände projektplanen för en gemensam nybyggnad för Kaarelan raitin päiväkotis och Kannelmäen peruskoulus verksamhetsställe vid Kårböle bygata. Projektet omfattar högst 3 300 m² bruttoyta och byggkostnaderna uppgår till maximalt 15 300 000 euro.

Projektplanen gäller en gemensam nybyggnad för Kaarelan raitin päiväkotis och Kannelmäen peruskoulus verksamhetsställe vid Kårböle bygata. Nybyggnaden ersätter den nuvarande Kannelmäen peruskoulus lokaler på verksamhetsstället vid Kårböle bygata och lokalerna för daghemmen Hakuninmaa och Vuorilinna.

Fullmäktige godkände en detaljplaneändring för Botby

Stadsfullmäktige godkände en detaljplaneändring för ett område i Kvarnbäcken i Botby. Detaljplaneändringen gäller för tomten på Kvarnfärdsvägen 1 och bredvidliggande grönområde och omgivande gatuområde.

Detaljplaneändringen gör det möjligt att använda området mer effektivt och att öka bostadsutbudet i närheten av metrostationen, spårvägslinjen Jokern 2 och yrkeshögskolan Metropolias nya campus. Det har också utarbetats en trafikplan i samband med den nya detaljplanen.

Stadsfullmäktiges alla beslut kan läsas på sidan med beslutsmeddelanden. Beslutsmeddelandet kan läsas tills protokollet publiceras. Stadsfullmäktiges protokoll kan läsas här.