Stadsfullmäktige godkände bolagiseringen av HST

Stadsfullmäktige godkände 22.9 bolagiseringen av Helsingfors stads trafikaffärsverk (HST). Bolagiseringen innebär att det nuvarande affärsverket bildas om till ett aktiebolag, med undantag av ägarskapet och organiseringsansvaret för metron, som överförs till bolaget vid en senare tidpunkt.

Bolagiseringen gör det möjligt för Vanda stad att komma med som delägare. I framtiden kan även Esbo och övriga kommuner i Helsingforsregionen som har en koppling till regional spårtrafik bli delägare i bolaget. Enligt planen ska stadstrafikbolaget inleda sin verksamhet i början av 2022.

Nya lokaler åt Kottby lågstadieskola samt daghemmen Pelimanni och Tiuku

Stadsfullmäktige godkände även projektplanerna för ersättande nybyggnader åt Kottby lågstadieskola och för daghemmen Pelimanni och Tiuku.

För närvarande har Kottby lågstadieskola verksamhet på två ställen. I och med den ersättande nybyggnaden får skolan tillgång till tidsenliga och hemtrevliga lokaler där man kan ordna verksamhet i enlighet med den gällande utbildningsplanen. Maximipriset för byggkostnaderna är cirka 23 miljoner euro (exkl. moms).

Den nya daghemsbyggnaden för Tiuku och Pelimanni reser sig vid Spelmansvägen i Gamlas. Daghemmet har nu 190 platser på två adresser och nybygget planeras för ca 210 barn. Maxpriset för projektets byggkostnader uppgår till cirka 10 miljoner euro exkl. moms.

Satu Järvenkallas valdes till sektorchef

Stadsfullmäktige beslutade anställa Satu Järvenkallas som innehavare av tjänsten som sektorchef i fostrans- och utbildningssektorn för en bestämd tid på sju år. Järvenkallas, som för närvarande är ställföreträdande sektorchef i fostrans- och utbildningssektorn, har varit chef för småbarnspedagogiken vid Helsingfors stad sedan år 2013.

Läs mer här.

Ett nytt organ för vårdreformen

Stadsfullmäktige godkände också en temporär ändring av stadens förvaltningsstadga för att grunda ett nytt organ av förtroendevalda. Det nya organet har till uppgift att styra verkställandet av vårdreformen. Det är frågan om en reformsektion för social- och hälsovården samt räddningsväsendet, en av stadsstyrelsens sektioner.

Bild: Paavo Jantunen