Stadsfullmäktige håller ett sammanträde på distans.

Stadsfullmäktige håller distanssammanträde 10 juni

Stadsfullmäktige håller ett sammanträde på distans onsdagen den 10 juni kl. 18. På föredragningslistan finns Dals samsjukhus och upphandling av hälsostationstjänster från privata i form av ett försök. Andra ärenden på föredragningslistan är bland annat miljörapporten och projektplaner för ett språkgymnasium och för en nybyggnad i Pejlingsparken för skol- och daghemsbruk.

Stadsfullmäktiges sammanträden hålls på distans också i juni och augusti. I fullmäktigesalen övergår man ändå onsdagen den 10 juni till salsystemet. Den normala sittordningen återinförs i salen och säkerhetsavstånd tillämpas inte längre.

Stadsfullmäktiges publikläktare är stängd på grund av coronaepidemin. Stadsstyrelsen fattade vid sitt sammanträde 4.5.2020 beslut om att stänga läktaren. Bakom beslutet finns en ändring 1.5.2020 av kommunallagen, enligt vilken ett kommunalt organs offentliga sammanträde kan följas endast elektroniskt på det sätt som kommunstyrelsen anger i sitt beslut. Som en följd av detta hålls publikläktaren stängd till 31.7.2020. Det är dock möjligt att följa fullmäktigesammanträdena på Helsingforskanalen.

Under sammanträdet kan diskussionen följas på Twitter @helviestinta. Det går att bidra till diskussionen under hashtaggen #helvaltuusto.

Föredragningslistan för stadsfullmäktige sammanträde har publicerats på stadsfullmäktiges sidor.