Stadsfullmäktiges sammanträden hålls på distans.

Stadsfullmäktige håller vårens sista sammanträde på distans den 17 juni

Stadsfullmäktige håller vårens sista sammanträde onsdagen den 17 juni. Sammanträdet börjar undantagsvis redan klockan 16. Följande gång sammanträder fullmäktige efter sommaruppehållet onsdagen den 26 augusti. Stadsfullmäktiges sammanträden hålls på distans också i juni och augusti. I fullmäktigesalen togs ändå salsystemet på nytt i bruk den 10 juni. Därmed återinfördes den normala sittordningen i salen och de markerade säkerhetsavstånden slopades.

På föredragningslistan för vårperiodens sista sammanträde finns en remissdebatt om beredningen av budgeten för år 2021 och godkännande av Helsingfors bokslut för år 2019. Utöver dessa finns också behandlingen av utvärderingsberättelsen och revisionsberättelsen för år 2019 på listan.

Stadsfullmäktiges publikläktare är stängd på grund av coronavirusutbrottet. Stadsstyrelsen beslutade om stängandet av läktaren på sitt sammanträde den 4 maj 2020. Beslutet påverkas av ändringen i kommunallagen den 1 maj 2020, enligt vilken kommunala organs offentliga sammanträden kan följas endast elektroniskt i enlighet med kommunstyrelsens beslut. Publikläktaren hålls därför stängd fram till 31 juli 2020. Fullmäktiges sammanträden kan dock följas på Helsingforskanalen.

Under sammanträdet kan diskussionen följas på Twitter @helviestinta. Det går att bidra till diskussionen under hashtaggen #helvaltuusto.

Sammanträdets föredragningslista har publicerats på stadsfullmäktiges webbsidor.