Dörren till sessionsalen.

Stadsfullmäktige behandlar initiativ från ungdomar och motions- och kultursedlar

Stadsfullmäktige sammanträder onsdag 21 april. På agendan finns bland annat initiativ från ungdomar, ett anslag för upphandling av motions- och kultursedlar som en personalförmån av engångsnatur och en detaljplaneändring för Trankyan i Nordsjö.

Initiativen från Helsingforsungdomar i åldrarna 13–17 år är indelade enligt verksamheten inom stadsmiljösektorn (7), fostrans- och utbildningssektorn (4), kultur- och fritidssektorn (3) och stadskansliet (1). Ungdomsrådet har i ett utlåtande 18 mars observerat att många av initiativen på ett eller annat sätt har att göra med ungdomarnas trygghet. Ungdomarna upplever mycket otrygghet och trakasserier, i synnerhet i skolorna. De unga behöver trivsamma och trygga ställen att fördriva tiden på, tillräckligt med förtroende för skolornas förmåga att utreda mobbningsfall och nödvändiga psykiatriska tjänster inom en rimlig tid.

Under hela fullmäktigeperioden har ungdomar kommit med sammanlagt ungefär 150 initiativ. Initiativsystemet har under den gångna perioden varit föremål för ett stort utvecklingstryck från såväl ungdomarna själva som från de politiska beslutsfattarna och dem som arbetar med initiativen. Utvecklingsbehoven hänför sig bland annat till hur välkänt initiativsystemet är, hur initiativen behandlas och växelverkan kring dem sker och hur webbplatsen med initiativen fungerar.

En utveckling av systemet med initiativ från ungdomar pågår vid kultur- och fritidssektorn. Efter att revisionsnämndens utvärdering av de ungas påverkansmöjligheter har blivit färdig sommaren 2021, föreläggs stadsstyrelsen en framställning om hur systemet med initiativ från ungdomar är avsett att förnyas.

Sammanträdet, som börjar kl. 18, kan följas i direktsändning på Helsingforskanalen. Sammanträdet kan också ses senare som inspelning på Helsingforskanalen.

Fullmäktiges beslut kan följas i ett fält under sändningsvyn på Helsingforskanalen. För besluten redogörs efter sammanträdet dessutom i stadsfullmäktiges beslutsmeddelande.

Läs mer
Stadsfullmäktiges föredragningslista 21.4.2021

Helsingforskanalen