Mellungsby, Lekgränden. Bild: Avarc Arkkitehdit oy

Stadsstyrelsen godkände detaljplaneändringen för Lekgränden i Mellungsby

Stadsstyrelsen godkände vid sitt sammanträde 17 januari 2022 en detaljplaneändring för Lekgränden 5 i Gårdsbacka i Mellungsby. Dessutom gav stadsstyrelsen ett positivt förhandsbesked om Helsingfors Hamns utvecklingsprogram.

Detaljplaneändringen i Mellungsby gäller tomten på Lekgränden 5 samt gatuområdet framför tomten. Detaljplaneändringen möjliggör kompletteringsbyggande av två åttavåningshus på det nuvarande parkeringsområdet vid Lekgränden.

Enligt detaljplaneändringen får området ca 100–125 nya invånare. Det slutliga beslutet om detaljplaneändringen fattas av stadsfullmäktige.

Förhandsbesked som tillstyrker Helsingfors Hamns utvecklingsprogram

Stadsstyrelsen godkänner att Helsingfors Hamns utvecklingsprogram genomförs. Helsingfors Hamns utvecklingsprogram för åren 2022–2030 skapar förutsättningar för områdesanvändningen och trafiken för omorganiseringar av hamnfunktionerna, och föreslår de investeringar som krävs för att genomföra dem.

Enligt utvecklingsprogrammet koncentreras Tallinntrafiken till Västra hamnen, Stockholmstrafiken till Skatudden, medan Södra hamnen blir mindre. Nordsjö hamn utvecklas utifrån frakttrafikens behov. Programinvesteringarna för åren 2022–2030 är ca 560 miljoner euro.

Staden äger Helsingfors Hamn helt och hållet, och dotterbolagen ska inhämta stadens åsikt om sådana betydande åtgärder som definieras i koncerndirektivet innan de tas upp till beslut.

Stadsstyrelsens alla beslut kan läsas på sidan med beslutsmeddelanden (på finska). Beslutsmeddelandet är tillgängligt tills protokollet publiceras. Stadsstyrelsens protokoll kan läsas här.


Bild: Avarc Arkkitehdit Oy