Stadsstyrelsens koncernsektion hörde aktuell rapport från Palmia

Vid sammanträdet 12 april hörde koncernsektionen vid Helsingfors stadsstyrelse en aktuell översikt från Palmia Ab. Palmias verksamhetsområde är personabespisning, fastighets-, städ- och säkerhetstjänster. Koncernsektionen antecknade också uppföljningsrapporterna för stadens dotterbolag och samkommuner.

I uppföljningsrapport 4/2020 presenteras de mest betydande samfunden som ska rapportera åt stadsstyrelsens koncernsektion. I rapporten ingår grundläggande information samt uppgifter om hur ekonomin och verksamheten utvecklats under 2020. I rapporten beskrivs sammanfattningsvis även samfundens viktigaste händelser under 2020 samt ekonomiska utsikter för 2021. Koncernsektionen följer med verksamheten och lönsamheten i stadens dotterbolag med hjälp av rapporter som utarbetas regelbundet.

Rapporten över huvudstadsregionens samfund publiceras var fjärde månad och i den rapporteras gemensamt uppgifter om samfundens verksamhet och ekonomiska utveckling. Dessa samfund är Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, samkommunen Helsingforsregionens trafik HRT, samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster HRM samt Yrkeshögskolan Metropolia Ab.

Koncernsektionens alla beslut kan läsas på sidan med beslutsmeddelanden. Beslutsmeddelandet är tillgängligt tills protokollet publiceras. Koncernsektionens protokoll kan läsas på sidan med de nyaste föredragningslistorna och protokollen (på finska).