Stadsstyrelsens koncernsektion hörde aktuella översikter om trafiken

Vid sammanträdet den 23 maj hörde stadsstyrelsens koncernsektion aktuella översikter från stora spårprojektbolag. Spårprojektbolagen är Finlandsbanan Ab och Entimmeståget till Åbo Ab.

Båda bolagens verksamhetsområde är att planera järnvägsinfrastrukturen fram till byggnadsberedskapen: Finlandsbanan Ab planerar järnvägsförbindelsen från Helsingfors via Helsingfors-Vanda flygplats till Tammerfors och Entimmeståget till Åbo Ab planerar en snabb järnvägsförbindelse mellan Helsingfors och Åbo. Staden äger drygt 14 procent av Finlandsbanan Ab och 7,5 procent av Entimmeståget till Åbo Ab.

Koncernsektionen hörde även en aktuell översikt från Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab. Koncernsektionen antecknade översikterna.

Koncernsektionens alla beslut kan läsas på sidan med beslutsmeddelanden (på finska). Beslutsmeddelandet kan läsas tills protokollet publiceras. Koncernsektionens protokoll kan läsas här.

Bild: Maija Astikainen