Stadsstyrelsens koncernsektion hörde flera aktuella rapporter

Vid sammanträdet 20.9 hörde Helsingfors stadsstyrelses koncernsektion aktuella översikter från Samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT), Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster och Palmia Ab.

Mål som ställts upp för HRT för det aktuella året var bl.a. att göra upp planer för återhämtning från pandemin och att genomföra dem så effektivt som möjligt i samarbete med städerna i huvudstadsregionen, samt att analysera och öppet rapportera konsekvenserna till medlemskommunerna.

Koncernsektionen antecknade rapporterna. Under sammanträdet antecknades även Helsingfors sammanslutningsrapport 2/2021 om stadens dottersammanslutningars verksamhet och resultat.

Foto: Tuukka Jaromaa