Stadsstyrelses höstperiod började

Stadsstyrelsen samlades till sitt första sammanträde för höstperioden den 8 augusti.

Stadsstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde godkänna investering på sammanlagt 400 680 euro i Entimmeståget till Åbo Ab:s fond för inbetalt fritt eget kapital.

Stadsstyrelsen beviljade även ett lån på 88 000 euro till Helsinki Stadion Management Oy från fonden för idrotts- och friluftsanläggningar för finansieringen av en ny konstgräsmatta och omklädningsrum till Lärkträdsplanen.

Stadsstyrelsen sammanträder en gång i veckan på måndagar klockan 16. Sammanträden ordnas inte under helger eller semestertider. Stadsstyrelsen kan vid behov ha extra sammanträden.

Stadsstyrelsens alla beslut kan läsas på sidan med beslutsmeddelanden (på finska). Beslutsmeddelandet är tillgängligt tills protokollet publiceras. Stadsstyrelsens protokoll kan läsas här.