Formgivningstävling om ett minnesmärke över president Mauno Koivisto.

Statsrådets kansli har utlyst en tävling om ett minnesmärke över president Mauno Koivisto

Det ordnas en tävling om formgivningen av ett minnesmärke över president Mauno Koivisto. Målet är att det vinnande bidraget ska färdigt och monterat på plats i Lilla parlamentets park i Helsingfors den 25 november 2023, när det har förflutit 100 år sedan president Koivisto föddes. Formgivningstävlingen utlystes torsdagen den 1 oktober.

Tävlingen arrangeras av en kommitté tillsatt av statsrådets kansli i december 2019. Kommittén för ett minnesmärke över president Mauno Koivisto, som leds av tidigare statsministern Paavo Lipponen, bjuder in alla finländska och i Finland stadigvarande bosatta konstnärer att delta i tävlingen.

Republiken Finlands alla tidigare presidenter har fått ett officiellt minnesmärke. Minnesmärkena finns i Helsingfors och de har överlåtits till Helsingfors stad efter att de blivit färdiga. Planeringstävlingen om ett minnesmärke över president Koivisto är en fortsättning på denna tradition.

Tidsplan och priser

Tävlingsförslagen ska lämnas in senast den 15 april 2021. Tävlingsresultaten offentliggörs den 1 september 2021.

Det totala prisbeloppet är 55 000 euro och fördelas enligt följande:

Första pris 20 000 euro

Andra pris 15 000 euro

Tredje pris 10 000 euro

Dessutom kan juryn dela ut två hederspriser på 5 000 euro.

Juryns sammansättning

Juryn består av kommittén för ett minnesmärke över president Mauno Koivisto

Paavo Lipponen, tidigare statsminister (ordförande)
Timo Lankinen, understatssekreterare, statsrådets kansli (vice ordförande)
Antti Ahlava, arkitekt, professor, Aalto-universitetet
Heikki Allonen, diplomingenjör, företrädare för de anhöriga
Pirjo Sanaksenaho, professor, Aalto-universitetet
Sami Sarvilinna, kanslichef, Helsingfors stad
Maija Tanninen-Mattila, direktör, Helsingfors konstmuseum HAM

och som konstnärsmedlemmar utsedda av Konstnärsgillet i Finland

Kaarina Kaikkonen, skulptör
Antti Tanttu, bildkonstnär

Sekreterare för prisnämnden är lagstiftningsrådet Sanna Helopuro från statsrådets kansli och tävlingsfunktionär tävlingsombudsman Aura Lehtonen från Konstnärsgillet i Finland.

Tävlingsprogram och ytterligare information

Foto: Statsrådets kansli