Merilahden peruskoulun tyhjä piha.

Strejken inom kommunsektorn påverkar Helsingfors stads tjänster i stor utsträckning

Kommunsektorns strejk har stor inverkan på Helsingfors stads tjänster. Strejken ordnas den 3–9 maj. Strejken omfattar arbetstagarorganisationerna FOSU, JHL och Jyty, som den 21 mars och den 14 april lade fram ett strejkvarsel som gäller städerna i huvudstadsregionen. Varslet gäller organisationsmedlemmar och därmed också Helsingfors stad och dess verksamhet.

Strejken påverkar i synnerhet tjänsterna inom fostrans- och utbildningssektorn och kultur- och fritidssektorn, men även tjänsterna inom social- och hälsovårdssektorn.

Strejkens effekter på skolorna och daghemmen

Strejken har betydande effekter på alla utbildningsnivåer: småbarnspedagogiken, den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen samt på ordnandet av verksamheten vid arbetarinstituten i Helsingfors.  Klientfamiljerna, eleverna och de studerande får anvisningar för arrangemangen under strejken.

Den grundläggande utbildningen har ställts in under strejken och endast en del av daghemmen är öppna. I gymnasierna och yrkesutbildningen fortsätter undervisningen på distans och som självständiga studier. Lekparkernas verksamhet har ställts in och inomhusutrymmena är stängda.

Läs mer om Strejkens inverkan på fostran och utbildning

Strejkens effekter på kultur- och fritidssektorns tjänster

Under kommunsektorns pågående strejk är en del av biblioteken, museerna, kulturcentren, inomhusidrottsplatserna och ungdomsgårdarna öppna. Även Östra centrums simhall är öppen.

Läs mer om Strejkens effekter på kultur- och fritidssektorns tjänster

Strejkens effekter på social- och hälsovårdstjänsterna

Vårt mål är att med alla medel trygga åtminstone brådskande och nödvändiga social- och hälsovårdstjänster. Mottagningstider som redan har bokats försöker vi sköta normalt. Vi meddelar separat om din mottagningstid ändras eller avbokas.

Läs mer om Social- och hälsovårdstjänster i Helsingfors under kommunsektorns strejk

Strejkens effekter på stadsmiljösektorns tjänster

Strejken påverkar även stadsmiljösektorns tjänster.

Ärendehanteringstjänster

Under den 3–9 maj finns en begränsad tillgång till stadsmiljösektorns ärendehanteringstjänster. Man strävar efter att ordna ärendehanteringen per telefon och via elektroniska kanaler så normalt som möjligt, men ärendehanteringen på plats i kundtjänsten är i regel stängd. Även sektorns övriga tjänster kan ha förseningar. Självbetjäningsdatorer, anslag och ATT:s utställningslokal som ligger i kundtjänsten är tillgängliga under strejken. Även ledningstjänsten och djurens exportbesiktningar betjänar normalt.

Social- och hälsovårdens fastigheter

Vad gäller social- och hälsovårdens fastigheter kan strejken påverka följande funktioner:
• Fastighetsskötseln- och underhållstjänsterna och lokalanvändarnas säkerhet på ungefär 40 objekt.
• De stora sjukhusens och de övriga social- och hälsovårdsobjektens tekniska VVS-arbeten och automationsplanering som omfattar skötseln av de tekniska systemen på sjukhus, till exempel syresystem. Arbetet påverkar person- och patientsäkerheten.

Dessutom gör specialyrkesverksamma användartjänster som stöder verksamheten i objekten i fråga.

Parkeringsövervakning

Vad gäller parkeringsövervakningen kan strejken påverka trafikens smidighet.

Eftersom arbetstagarorganisationerna har varslat om strejk som även gäller flera offentliga bolag, såsom HRT, påverkar strejken eventuellt kundtjänsten på HRT:s serviceställen. För närvarande vet vi inte hur trafiken kommer att påverkas.

På grund av strejken kommer det sannolikt att uppstå problem med löneutbetalningarna till Helsingfors stads personal och det kommer att ta längre tid än vad som är önskvärt att rätta till felen. På grund av strejken förekommer även förseningar i faktureringen och inom bland annat besluten om avgiftstak.

Staden förhandlar lokalt om uppgifterna och funktionerna som är nödvändiga för liv, hälsa, säkerhet eller egendom och som lämnas utanför strejken. Därefter preciseras den eventuella strejkens effekter. Man söker en lösning för kommunsektorns förhandlingar om arbetsvillkor under ledning av en förlikningsnämnd som tillsatts av arbets- och näringsministeriet.

Vi uppdaterar information om strejkens inverkan på Helsingfors stads tjänster på vår webbplats på hel.fi/lakko.

Nyheten har publicerats den 3.5 och har uppdaterats den 5.5.