Tillsammans gör vi servicekartan mer tillgänglig - delta genom att kommentera!

Den internationella tillgänglighetsdagen firas 16 maj. 

Helsingfors stad har börjat utveckla en ny servicekarta i samarbete med tillgänglighetskonsulter från Annanpura Oy. Annanpura deltar i utvecklingen genom att testa nya egenskaper med tanke på tillgängligheten och ger respons samt praktiska lösningar på problem.

Annanpuras konsultation är värdefull för programutvecklarna och den öppna diskussionen har bidragit till att hålla servicekartans tillgänglighet på en god nivå under hela utvecklingen. 

Du kan kommentera servicekartans första utvecklingsversion, som fokuserar särskilt på att förbättra sökfunktionen. Nya egenskaper läggs till varje vecka och respons är värdefull.

De som jobbar med servicekartan skriver en blogg där man får läsa om hur världens mest tillgängliga service karta byggs upp. Skribenterna är experter på olika områden som  har deltagit i utvecklingen. 

Utöver Helsingfors har också Esbo, Grankulla, Vanda och Åbo varit med om att utveckla servicekartan. På servicekartan hittar du städernas offentliga tjänster och får info om deras tillgänglighet baserat på dina val.

Läs mer:

Servicekartans blogg

Utvecklingsversion av servicekartan

Den nuvarande servicekartan