IADMS-kongressen väntas hämta cirka 400 experter inom dansvetenskap till Helsingfors. Foto: Kim Öhman.

Världens största evenemang inom dansvetenskap ordnas denna vecka i Helsingfors

IADMS-kongressen väntas hämta cirka 400 experter inom dansvetenskap till Helsingfors. I huvudstaden ordnas i år totalt cirka 300 internationella organisationskonferenser.

Den internationella kongressen för dansvetenskap och dansmedicin, International Association for Dance Medicine & Science (IADMS), ordnas i Helsingfors den 25–28 oktober. Konferensen ordnas för första gången i Helsingfors och väntas locka hit cirka 400 deltagare, bland annat de främsta experterna inom branschen.

”Vi inledde processen med att ansöka om IADMS-konferensen för fyra år sedan, då den föregående gång ordnades i Europa. Det är fint att vi äntligen får det största och mest betydande evenemanget i branschen till Helsingfors. Samtidigt får vi möjligheten att föra fram det starka finländska kunnandet inom dansmedicin och danspedagogik,” säger Johanna Osmala, ordförande för Dance Health Finland.

IADMS-konferensen ordnas nu för den 28:e gången och målet är att främja yrkesdansarnas hälsa, välbefinnande och träning genom att utveckla den utbildningsmässiga, vetenskapliga och medicinska kompetensen inom området.

På ett samhälleligt plan är det viktigt att få kongresser till Helsingfors och många av dem lämnar på ett eller annat sätt ett arv efter sig i värdstaden. IADMS är äntligen enkelt tillgänglig för finländska aktörer i branschen och de får nu träffa sina internationella kolleger. Dansgalan Dance in Finland är öppen för alla och presenterar finländsk danskonst och eventuellt konferensens teman för en större publik. www.iadms.org

Helsingfors är en mångfacetterad kongresstad året runt

År 2017 var ifråga om turism och kongresser ett toppår för Helsingfors. I huvudstaden ordnades totalt 367 internationella organisationskonferenser, som lockade hit cirka 72 000 gäster. I år ordnas i Helsingfors uppskattningsvis totalt cirka 300 konferenser, varav största delen infaller under maj–september. §1

”Även om hälften av alla kongresser infaller under sommarmånaderna, så hämtar de resenärer till staden året runt. Antalet kongressgäster beror på evenemangens antal och storlek, men under normala år besöker i genomsnitt 40 000–50 000 kongressgäster Helsingfors”, berättar Ines Antti-Poika, kongresschef vid Helsinki Marketing.

Utifrån de uppgifter som International Congress and Convention Association (ICCA) sammanställt placerar sig Helsingfors i en jämförelse mellan nordiska städer genast efter Köpenhamn och Stockholm. Under de senaste tio åren har antalet kongresser i Helsingfors ökat i jämn takt och mätt i antal deltagare gick Helsingfors ifjol förbi Stockholm.

Jämförelsen visar att cirka hälften av de kongresser som ordnas i Helsingfors är småskaliga evenemang med cirka 50–150 gäster. De flesta konferenserna är europeiska (49 %), men det finns också många globala och nordiska kongresser. De flesta har teman som gäller medicin och vetenskap, men också många kongresser med anslutning till exempelvis utbildning, kultur och affärsledning ordnas mer i Helsingfors än i de andra nordiska huvudstäderna.

MyHelsinki