Mannen med barnet i famnen tittar på datorn.

Helsingfors samarbetar med Världens ekonomiforum (WEF) – borgmästare Vartiainen presenterar de första fynden i ett projekt som relaterar till persondata

Som bäst utreds det om det vore möjligt att grunda WEF:s Centre for the Fourth Industrial Revolution C4IR:s partnerskapskontor i Helsingfors. Kontorets fokus skulle vara att främja internationell datapolitik och -ekonomi. Det här skulle vara det första C4IR-kontoret inom EU.

Projektets beredning inleddes i Finland och i Helsingfors i februari 2020. Förutom statsförvaltningen och städerna har också representanter för forskning och näringslivet deltagit i den nationella projektgruppens arbete. Kommunikationsministeriet ansvarar för att koordinera projektet.

Den första partnerskapsperioden gav mer information om att använda och hantera persondata


Helsingfors stad har ansvarat för samarbetets första Fellowship-period, under vilken en expert som staden anställt för viss tid arbetade vid C4IR-centret i San Francisco. Perioden, som pågick från juni 2020 till september 2021, var det första steget mot grundandet av ett eventuellt partnerskapskontor.

Under perioden skrev den internationella expertgruppen som sammanställts för projektet en publikation som tar ställning till vikten av och möjligheter i att använda människoorienterad data ur olika perspektiv. Dessutom inledde Helsingfors stad under perioden ett dataanalysförsök inom vilket man byggde en teknisk miljö och en anonymiseringsprocess som möjliggjorde behandlingen av persondata. Det här försöket fortsätter fortfarande och kommer att avslutas före slutet av 2021.
Avslutningsevenemanget för den första Fellowship-perioden ordnas den 8 september 2021. Borgmästare Juhana Vartiainen har bjudits in för att hålla öppningstalet.

Helsingfors har som mål att vara bland de bästa i världen på att utnyttja digitaliseringen. Som stöd för det här målet behöver vi både nationellt och internationellt samarbete för att effektivera användningen av data – C4IR-projektet är ett utmärkt exempel på detta. Vi bör särskilt identifiera vikten av etiskt använda identifieringsuppgifter och utnyttja möjligheterna som relaterar till dem, säger borgmästare Vartiainen.

Evenemanget leds av C4IR:s vice direktör Sheila Warren, och slutorden ges av kommunikationsminister Timo Harakka. I programmet ingår också en paneldebatt dit man från Finland bjudit in Helsingfors före detta borgmästare Jan Vapaavuori, som främjat projektet på ett märkbart sätt.

Projektets framskridande förutsätter en andra partnerskapsperiod och företagssamarbete


För att uppfylla kriterierna för grundandet av ett C4IR-kontor bör man också få lokala företag att delta i projektet och dess finansiering. Därför strävar man nu efter att fortsätta projektet med en andra ettårig Fellowship-period, som skulle genomföras i samarbete med finländska företag.

Projektets slutpublikation publiceras på webben 8.9.2021 cirka kl. 17:
Empowered Data Societies: A Human-Centric Approach to Data Relationships


Läs mera:

Centre for the Fourth Industrial Revolution

Slutpublikation: Empowered Data Societies: A Human-Centric Approach to Data Relationships

Foto: Jussi Hellsten