Helsingfors anläggningar i bruk. Källa: Helsingfors materialbank.

Vilka av stadens lokaler, lokaltjänster och redskap skulle du vilja boka och hur skulle du vilja göra det? Svara på enkäten!

Syftet med digitaliseringen av Helsingfors stads tjänster är att underlätta invånarnas vardag och göra det snabbare för dem att finna tjänster. Tanken på att invånarna enkelt ska hitta tjänster stöds av stadens vilja att så långt som möjligt ge invånarna tillgång till stadens lokaler och redskap – såsom konferenslokaler och sandplaner samt bibliotekens symaskiner och 3D-printrar.

Nu vill Helsingfors stad fråga dig, bästa helsingforsare, om vilka användningsbehov och preferenser du har för lokal- och verktygsbokningar. Staden vill också bättre förstå hur de nuvarande lösningarna svarar mot dessa behov, och precisera hur målläget i framtiden skulle kunna se ut.

Enkäten riktas till invånare, företag och föreningar i Helsingfors. I enkäten kan du ta ställning till användningen av regelbundna och enskilda lokalbokningar samt bokningspraxis för olika redskap och lokaltjänster.

Det tar cirka 10 minuter att svara på enkäten och alla som svarar på enkäten har möjlighet att delta i en prisdragning. Priserna består av produkter med Helsingfors som motiv. Svarstiden löper ut 13.9.2020.

Syftet med utvecklingen av bokningssystemet är att effektivisera användningen av offentliga lokaler och förbättra deras tillgänglighet. En effektiv användning av lokalerna och en minskad tomgång stöder också klimatmålet Kolneutralt Helsingfors 2035.

Delta i enkäten här.