Ville Lehmuskoski. Bild: Tom Toikka, HST

Ville Lehmuskoski ny sektorchef för Stadsmiljösektorn

Stadsfullmäktige har beslutit utse Ville Lehmuskoski till tjänsten som sektorchef för Helsingfors stads Stadsmiljösektor på ett sju års avtal. Lehmuskoski lämnar därmed tjänsten som verkställande direktör på Helsingfors stads trafikverk HST, där han arbetat sedan år 2014.

Till Lehmuskoskis tidigare meriter hör jobben som trafikplaneringschef vid Helsingfors stad, chef för kollektivtrafikplaneringsavdelningen vid samkommunen Helsingforsregionens trafik HRT (HSL) samt chef för planeringsenheten på HST.

Han avlade diplomingenjörs examen vid Tekniska Högskolan år 1998, och därutöver har han avlagt EMBA-examen vid Aaltouniversitetet (Aalto University Executive Education) år 2015.

Sektorchefen för Stadsmiljösektorn svarar för förnyelse och strategisk styrning inom förvaltningssektorn, för att dess målsättningar nås, och för förvaltningen av dess ekonomi. Hen verkar också som föredragande vid Stadsmiljönämnden och dess sektioner, och för förvaltningssektorns biträdande borgmästare, och är medlem av stadens ledningsgrupp. Sektorchefen basar över ca. 1 600 anställda.

Stadsmiljösektorns förre sektorchef Mikko Aho har avgått med pension den 1.10.2021.

Mer information:

Stadsmiljösektorn

Foto: Tom Toikka, HST