Människor utför delaktighetsarbete vid ett bord.

Webbplatsen Delta.helsingfors.fi har öppnats

Information om Helsingfors delaktighet finns nu samlad på adressen Delta.helsingfors.fi.

Helsingfors stads nya webbtjänst  Delta.helsingfors.fi -erbjuder sina användare intressant information om möjligheterna till att delta i och påverka stadens verksamhet.

Menetelmäkirjasto (metodbiblioteket) samlar metoder, anvisningar och god praxis för delaktighet på ett tydligt och intressant sätt för dem som är intresserade av att främja delaktighet.

”Stadsborna är intresserade av att veta hur och när de kan delta i utvecklingen av sin egen stad och nu har den här informationen samlats på en plats. Stadens egna anställda vill i sin tur veta hurdana metoder och verktyg som finns och vilka av dem som fungerar bäst i olika situationer. Helsingfors delaktighet intresserar även internationellt. Webbplatsen mycket material och Helsingfors delaktighetsberättelser även på engelska”, berättar interaktionschef Heli Rantanen från enheten för delaktighet och rådgivning.

På webbplatsen finns även utdrag om sätt att delta, flöden från KerroKantasi-tjänsten och LinkedEvents samt länkar till Evenemangskalendern och otaliga av stadens elektroniska kanaler, via vilka man kan delta eller få mer information.

”Den gemensamma webbplatsen gör det lättar att hitta det man söker och hjälper att förstå delaktighetens omfattande helhet. Och nu under undantagstillståndet behöver man särskilt information om digitala metoder för delaktighet”, berättar chefen för enheten för delaktighet och rådgivning, Johanna Seppälä.

Läs mer:

Delta.helsingfors.fi

Helsingfors digitala tjänster


Photo: Kimmo Brandt, Helsingfors stads mediebank.