Ändringar i byggnadstillsynens tjänster

Byggnadstillsynsverket har gjort sina tjänster mer distansbaserade på grund av coronaläget. Målet är att våra tjänster och byggandet fungerar så smidigt som möjligt. Vi ber våra klienter att läsa anvisningarna nedan, eftersom ändringarna i tjänsterna kan påverka både redan överenskomna och kommande möten och syneförrättningar samt hörande av grannar.

Om det finns en risk för att du utsatts för coronaviruset eller ifall du har förkylningssymptom, senarelägg alla möten med byggnadstillsynen eller ändra dem till distansmöten.

Förhandsförhandlingar, presentationer av specialplaner och stora möten på distans

Byggnadstillsynens förhandsförhandlingar arrangeras på distans. Mötena arrangeras via Teams, Skype eller med hjälp av telefon och e-post. Boka en tid för förhandsförhandling som vanligt via tillståndssekreteraren. Sekreteraren ber om deltagarnas e-postadresser för att skicka en länk till distansmötesrummet. Ange samtidigt det program du vill använda för distansmötet (Teams eller Skype). Tillståndshanteraren skickar en inbjudan till mötet, med en länk till mötesrummet i det överenskomna programmet.

Presentation av specialplaner arrangeras också på distans. Planerna och utredningarna skickas till Lupapiste. Skicka ett e-postmeddelande till områdets inspektionsingenjör för att komma överens om när ni går igenom dokumenten tillsammans.

Även alla större möten hålls på distans. Man kommer överens om dessa skilt.

Det lönar att själv höra grannarna ifall hörande är nödvändigt

För att snabba upp behandlingen av tillståndsansökan lönar det sig för tillståndssökanden att själv sköta hörandet och bifoga blanketterna undertecknade av grannarna till Lupapiste. Grannar som ska höras hittas på Lupapiste under fliken Utlåtanden. Ifall grannen som ska höras är Helsingfors stad, sköter byggnadstillsynen hörandet av staden.

Alternativt kan du ge byggnadstillsynen grannarnas e-postadresser, varefter byggnadstillsynen sköter om hörandet elektroniskt.

Eftersom det inte är nödvändigt att höra grannarna i alla tillståndsärenden är det bra att först kontrollera behovet av hörande antingen via Lupapistes samtalsdel eller direkt från tillståndshandläggaren per telefon eller e-post.

Anmärkningar från grannarna och ändringsansökningar gällande tjänsteinnehavarbeslut kan skickas per e-post antingen till tillståndshandläggaren eller till adressen rakennusvalvonta@hel.fi.

Våra tjänsteinnehavare fattar tillsvidare beslut om bland annat byggtillstånd på tisdagar.

Ändringar i syneförrättningar – distansmöten rekommenderas

Tillsvidare arrangeras enbart de mest nödvändiga syneförrättningarna, såsom inledande möten och slutsyner där byggnaden eller utrymmet godkänns för bruk.

Synerna utförs i regel på distans utan att man besöker själva platsen. Som stöd för synerna används material som kan sparas i Lupapiste, såsom sammandrag av inspektionsprotokollet och fotografier.

Tillsvidare arrangeras inga inledande möten i byggnadstillsynens lokaler. Vi försöker flytta på slutsynerna för att göra det möjligt att besöka platsen.

Deltagarna i synerna ska begränsas till enbart de absolut nödvändiga.

 Begäran om rådgivning sker via Lupapiste

Om du behöver rådgivning av byggnadstillsynen om till exempel tillståndsplikt, läst först anvisningarna för att göra en elektronisk rådgivningsbegäran (på finska). Rådgivningsbegäran görs på adressen www.lupapiste.fi. Du kan också läsa byggnadstillsynens anvisningar.

Kund- och informationstjänsten vid Byggnadstillsynens arkiv

Man kan köpa och granska byggnadsritningar på nätet genom Arska-tjänsten eller i Lupapistes e-butik (Lupapiste Kauppa).

Innan du kommer till arkivets kundtjänst, kontrollera per telefon om kundtjänsten är tillgänglig. Arkivets telefontjänst betjänar mån-tor kl. 9–13 på numret 09 310 26301. Man kan ringa telefontjänsten i brådskande ärenden. Icke brådskande förfrågningar kan göras per e-post till arkisto@hel.fi.

De tillfälliga tjänstearrangemangen är i kraft tillsvidare. Vi meddelar om ändringar i tjänsten genom stadens webbplats och i byggnadstillsynens nyhetsbrev.

Byggnadstillsynens kontaktuppgifter på kartan