Byggandet av bostadsområdet i västra delen av Hongasmossa inleds med trädfällning

Hongasmossas nya bostadsområde i nordvästra Helsingfors utvidgas när byggandet av dess västra del inleds i februari 2022.

Området är skogigt, vilket innebär att byggandet kräver trädfällning på ett cirka tre hektar stort område. Det finns också flygekorrar i området varför NTM-centralen har beviljat staden ett undantagslov för trädfällning. Trädfällningen påverkar inte andra kärnområden för flygekorre eller viktiga närliggande förbindelser som kopplar ihop dem.

Träden fälls under vintern innan fåglarna och flygekorren förökar sig.

En urban träby är under byggnad

Hongasmossa är Helsingfors största nya område med byggande i trä, en tät och färggrann urban by. Med byggande i trä strävar man efter att minska koldioxidutsläppen, och man fäster på många sätt uppmärksamhet vid den ekologiska hållbarheten i byggnadsprojekt och boende under byggnadernas hela livscykel. När man bygger bostäder ska man följa principerna för lågenergibyggande.

I Hongasmossa byggs bostäder för cirka två tusen invånare under 2020-talet. Läs mer om Hongasmossa: https://www.uuttahelsinkia.fi/sv/hongasmossa