Elsparkcyklar. Bild: Antti Pulkkinen.

Den maximala hastigheten på hyrbara elsparkcyklar begränsas

Helsingfors stad och företag som hyr ut elsparkcyklar har avtalat om ändringar i praxis för uthyrning av elsparkcyklar, i avsikt att förbättra trafiksäkerheten. 

Alla företag som hyr ut elsparkcyklar i Helsingfors, det vill säga Voi, TIER och Lime begränsar härmed den maximala hastigheten på sina elsparkcyklar. Den maximala hastigheten under dagen för hyrda elsparkcyklar sänks från 25 till 20 kilometer i timmen och under natten (kl. 00–05) till 15 km/h. Ändringarna trädde i kraft 3.9.2021 och är i kraft tills vidare. 

Dessutom har det inletts ett försök där hyrbara elsparkcyklar är helt ur bruk under veckoslutsnätter (fre−lör och lör−sön) mellan kl. 00–05. Försöket varar till slutet av år 2021, då man kommer överens om fortsättningen av det. Samtidigt samlar man in information om hur tidsbegränsningarna påverkar antalet olyckor, då man också tar i beaktande ändringarna i användarvolymen under olika årstider. 

De nya maximala hastigheterna för hyrda elsparkcyklar och tidsbegränsningarna tas i bruk överallt i Helsingfors. Tidigare har man provat på att begränsa hastigheten i centrum på veckoslutskvällar. 

Med hastighets- och tidsbegränsningarna vill man minska på antalet olyckor som orsakats av elsparkcyklar, särskilt under nätter på veckosluten. 

Uthyrningsföretagens frivilliga begränsningar har avtalats i gott samarbete i samtal mellan företagen och myndigheterna. Helsingfors stad har valt att i första hand inte förordna körbegränsningar för att lösa problemet, då elsparkcyklarna inom lagens ramar är välkomna i trafiken, och det klart finns efterfrågan på tjänsten i Helsingfors. 

Staden och representanter från uthyrningsföretagen diskuterade också under 2021 utvecklingen av parkeringslösningar för sparkcyklar. I centrum utreds möjligheten att begränsa parkeringen i områden där parkering på grund av tillgänglighet och trivsel är mest problematisk. 

Bild: Antti Pulkkinen.