Gatuarbeten för åttans linje utvidgas i Tölö

Byggen av Gatuarbeten för åttans linje flyttar till ett nytt skede på Runebergsgatan och Rosavillagatan. I Berghäll är arbetena nu som största. 

Bygget av Gatuarbeten för åttans linje, alltså grundrenoveringen av Caloniusgatan, Helsingegatan och Runebergsgatan, utvidgas på Runebergsgatan. Arbetenas tyngdpunkt flyttar från Mannerheimvägens korsning till Runebergsgatan och Rosavillagatan i Tölö under september. Byggeområdet utvidgas längs Runebergsgatan från kryssningen på Rosavillagatan mot Tölögatan och går framåt ända till Tölötorget under både höst och vinter. Byggarbetsplatsen utvidgas även på Rosavillagatan.

Arbetet orsakar buller samt störningar i trafiken

Byggets verkningar ökar kring Runebergsgatan, Rosavillagatan och Tölögatan. Bygget på Runebergsgatan ligger huvudsakligen på norra sidan av gatan på hösten men utgrävningar är möjliga även i andra punkter under slutet av året. Bygget på gatans södra sida utvidgas i större utsträckning nästa år. På Rosavillagatan går arbetet vidare från Runebergsgatans korsning mot Sibeliusgatan först på gatans västra sidan.

Byggandet av vattenförsörjning längs Runebergsgatan förutsätter även brytning. Brytningarna inleds vid Runebergsgatan 56 och går vidare mot Tölötorget. Borrningar och sprängningar som anknyter till brytningen startar vecka 38 och de utförs på dagarna kl. 7–19.

Vattenförsörjningsarbetet på Mannerheimvägens korsning fortsätter och på grund av detta är den yttersta körfilen till centrumet stängd på cirka 50 meters sträcka tills Runebergsgatans korsning. Arbetet är i slutskedet och det torde färdigställs i början av oktober.

På Caloniusgatan är arbetena snart klara för detta år. Gatan finslipas till sådant skick för vintertid att staden kan utföra normal vinterunderhåll där. Arbetena på Caloniusgatan fortsätter våren 2022.  

I Berghäll är gaturenoveringen nu som största 

Gatuarbeten för åttans linje utförs i tre separata områden i vilka arbetena för Berghälls område, dvs.  Helsingegatan, Västra Brahegatan och Karlsgatan, är nu som största. I området byggs nya spårvägsskenor från Karlsgatans korsning till Sturegatans korsning ännu i september.  Under hösten byggs även vattenförsörjning, stenläggningar och asfalteringar samt utförs arbete som anknyter till elljus- och utebelysningskablarna. Arbetena orsakar en betydande fördröjning för trafiken kring Helsingegatan under slutet av året. Arbetena för asfaltering och stenläggning fortsätter nästa vår.

Gaturenoveringen har gått vidare enligt planerna. Ett undantag är vattenförsörjningsarbetena på Karlsgatan. Det har varit avbrott i dem på grund av kablarna som kommit fram under jorden. Kablarna måste flyttas och vattenförsörjningsrör kan byggas i början av oktober.  

Det finns fortfarande undantagsarrangemang för trafik i hela byggområdet och undantagsleder för fordon och fotgängare kan variera dagligen. 

Rutten för åttans spårvagn blir ännu bättre 

Gatuarbeten för åttans linjeär en renovering som räcker till Berghäll och Tölö på rutten för spårvagnslinje 8. Målet är att göra spårvagnslinje 8 snabbare samt göra det trivsammare och säkrare att promenera och cykla. Samtidigt förnyas vattenrören, som är till och med över 100 år gamla och går under gatan, och annan kommunalteknik. 

Gatuarbetet utförs i tre separata områden i ett och samma projekt för att spårvagn åttans gång ska störas i så kort tid som möjligt. Arbetena torde färdigställs i början av 2023. 

Byggen för Gatuarbeten för åttans linje tar spårvagnslinjer till undantagsleder ända till början av oktober. Ytterligare information om undantagslederna för spårvagnstrafiken ger HRT:s meddelande och HRT:s reseplanerare: hsl.fi/sv. 

Du får information om gaturenoveringen via många olika kanaler:

  • Kolla de nyaste meddelandena på webbplatsen för entreprenören Louhintahiekka: www.kasinkatutyot.fi. Via webbplatsen kan du beställa nyhetsbrevet direkt till din e-post. 
  • Det snabbaste sättet att ge respons och fråga är att följa projektets Facebook-sida @kasinkatutyöt.
  • Gatuarbeten för åttans linje är med i webbinariet Uutta kantakaupunkia (Nytt i innerstaden) den 6 oktober. Ytterligare information om evenemanget finns på stadens webbsidor (på finska).