Helsingforsarna får plantera kärleksskog i Nordsjö

Idén, som gick från ett medborgarinitiativ till ett förslag för fullmäktige, förverkligas den 28 augusti i utkanten av Nordsjö idrottspark. Där planteras totalt 280 träd av elva olika arter och de blir Helsingfors första kärleksskog.

Det är turismföretagaren Anu Nylund som är hjärnan bakom Kärlekens Skog. I stället för de populära kärlekslåsen ville hon få människor att plantera kärleksskogar över hela världen. Idén blev till ett förslag för fullmäktige som godkändes av stadsfullmäktige. En plats för Helsingfors första kärleksskog hittades i den stora idrottsparken i Nordsjö.

Stadsborna kan reservera trädplantor åt sig själva och sina närstående via webbplatsen Gröna famnar. Träden kostar ingenting för de som planterar, men den som reserverar ett träd ska förbinda sig till att plantera det vid ett picknickevenemang den 28 augusti.

Träden reserveras i anmälningsordning. Träden kan reserveras så länge de räcker. Reserveringen bekräftas per e-post och de som reserverat får också en separat inbjudan till planteringsevenemanget. Om man vill kan man i samband med anmälan berätta via webbplatsen Gröna famnar varför och tillsammans med vem man vill plantera ett träd. Berättelserna publiceras på webbplatsen.

Träden i Kärlekens Skog märks inte ut med namnskyltar, men de som planterar träd får ett diplom där de kan märka ut platsen för sitt träd efter planteringen. På området för Kärlekens Skog placeras också en informationstavla och bord med bänkar, där man kan följa planteringarna och tillbringa tid.

Kärlekens Skog i Nordsjö är ett projekt som genomförs av Helsingfors stad. Konceptet Kärlekens Skog har tagits fram av Anu Nylunds Mood of Finland Oy, och är avsett att främja och samla in medel till naturskydd. Vid planteringsevenemanget kan man göra en donation till Stiftelsen för naturarvet, som använder de donerade medlen för att köpa naturområden för skyddssyften.

Läs mer om Kärlekens Skog i Nordsjö och konceptet Kärlekens Skog.