Information om tjänster vid Malms sjukhus i byggnad 2 medan reparationer pågår

I Malms sjukhus byggnad 2 inleds 15.10 reparationsarbete, som påverkar sjukhusets tjänster. Jouren fungerar normalt. Jourpatienter tas emot som vanligt hela tiden i Malms sjukhus.

Jour
Jouren fungerar normalt. Jourpatienter tas emot som vanligt hela tiden i Malms sjukhus.

Jourpolikliniken tar emot patienter som behöver brådskande hjälp medan hälsostationen är stängd. Malms jourpoliklinik tar främst emot invånare över 16 år från östra, sydöstra, nordöstra och norra Helsingfors. I brådskande situationer ges vård oberoende av adress.

Laboratoriet
Laboratoriet tjänstgör från och med måndagen 14.10.2019 i B-flygeln på sjukhusets ingångsvåning, i lokaler som tidigare hyste polikliniken för intermedicin. Under flyttiden 11–16.10 kan man undvika eventuella köer genom att boka provtagning i HUSLABs andra laboratorier. Remisserna gäller hos HUSLABs alla laboratorier. Laboratoriet har öppet under flytten och i de tillfälliga lokalerna som normalt, dvs. med könummer mån-fre kl. 8.00–14.45 och med tidsbokning mån-fre kl. 7.00–14.45.

Röntgen
På röntgenavdelningen utförs enkla röntgenundersökningar enbart av sjukhusets egna patienter och av jourpatienter med remiss till röntgenundersökning av ben vid misstanke om fraktur. Övriga patienter skickas till röntgenundersökning i andra av HNS Bilddiagnostiks verksamhetsställen.

Undersökningar med tidsbokning har i huvudsak flyttats till andra platser. Ultraljudsundersökningar och datortomografi utförs fortsättningsvis vid Malm. Patienterna meddelas om undersökningsstället i tidsbokningsbrev eller vid tidsbokning.

Intern medicin
Malms inremedicinska poliklinik finns fr.o.m. oktober 2019 i Hertonäs på Igelkottsgränden 1 (Hertonäs f.d. hälsostation). 

Hjälpmedelstjänsterna
Malms hjälpmedelstjänster flyttas till Dals sjukhus 1.11.2019. I fortsättningen kommer Helsingfors hjälpmedelstjänster att finnas vid Dals sjukhus, som har öppet vard. kl. 8–16 och ons kl. 8–18.

Utlåning av hjälpmedel och polikliniken för ortoser
Läkaregatan 8 S, byggnad 4, 1 vån.
Telefontjänst 09 310 47589, mån-fre kl. 9–15

Returnering och underhåll av hjälpmedel
Läkaregatan 8 V, byggnad 4, bottenvåningen
Telefontjänst 09 310 46 837, mån-fre kl. 9–12

Sjukhusets ingångar förblir oförändrade. Reparationsarbeten utförs inne i byggnaden, där ett område i taget avgränsas som byggplats. Därför påverkar arbetet inte parkeringsplatser eller vägar utanför sjukhuset.

Torkning av golv och inledande av renovationen

I betongplattorna på golven i byggnad 2 vid Malms sjukhus upptäcktes fuktighet 2016. Efter att provreparationerna och provtorkningen blivit klar, inleds reparationen av sjukhusbyggnaden 15.10.2019.

Helsingfors stad ansvarar för reparationen av byggnaden. Överallt där fukten i betongen är för hög ska golvet torkas och golvmaterialet bytas ut. Jämförelse mellan materialegenskaper pågår och material väljs.

På basen av provtorkningarna och -reparationerna, kan det ta upp till ett år att torka betongplattorna på en våning. Genom val av ytmaterial på golvet kan man påverka torktidens längd.

Enligt undersökningarna av inomhusluften har fuktigheten som mätts under plastmattan inte konstaterats påverka inomhusluften i sjukhuset. Fuktigheten i betongplattorna har försvagat golvmattornas applicering mot underlaget.

Byggnad 2 vid Malms sjukhus blev färdig 2014.