Diagram: Antalet döda i vägtrafikolyckor i Helsingfors 1960–2019

Inga fotgängare dog i Helsingforstrafiken förra året

Trafiken i Helsingfors 2019 tog inte livet av en enda fotgängare. Olyckor statistikförs noggrant sedan 1960 och sedan dess har det aldrig förr gått ett år utan att fotgängare har dött. 

Olycksstatistiken är inte lika positiv för alla färdsätt: år 2019 omkom tre personer i trafiken i Helsingfors – en personbilsförare och två motorcyklister. Visserligen är också detta det lägsta dödstalet under statistikperioden med undantag för 2016, då det likaså omkom tre personer i trafiken. 

Under 2019 skadades över 400 personer i trafiken i Helsingfors, nästan 80 av dem var fotgängare. Dessutom är det många mindre skador som inte tas upp i polisens statistik. Halk- eller fallolyckor statistikförs inte som trafikolyckor.

Antalet omkomna i Helsingforstrafiken har minskat betydligt under de senaste årtiondena. På 1980-talet och ännu under tidigt 1990-tal var antalet dödsfall cirka 20–30 varje år. Därefter började dödstalet minska klart. På 2010-talet omkom i genomsnitt sju personer per år i trafiken i Helsingfors. De flesta har så gott som varje år varit fotgängare. Det dystraste året under perioden med den nuvarande statistikpraxis var 1965 då 84 personer satte livet till i Helsingforstrafiken. 

Flera faktorer bakom den positiva utvecklingen

– Bättre trafiksäkerhet är resultat av flera insatser. Bland annat förbättringar i gatumiljön, ökad trafikövervakning, teknisk utveckling av bilar och säkerhetsutrustning samt effektivare räddningsverksamhet har bidragit till trafiksäkerheten. En viktig faktor har också varit lägre hastighetsbegränsningar, konstaterar Jussi Yli-Seppälä, trafikingenjör vid Helsingfors stad.

Helsingfors bestämde sig för att sänka hastighetsbegränsningarna senast 2018. De nya hastighetsbegränsningarna trädde i kraft förra året. Nu är det i regel en hastighetsbegränsning på 30 km/h som gäller på gatorna med bostäder och i Helsingfors centrum. I förorterna är hastighetsbegränsningen på huvudgatorna 50 km/h och i innerstaden 40 km/h.

I år ska 70 nya trafikövervakningskameror monteras och trafiken läggas om i syfte att förbättra säkerheten vid övergångsställen på de platser som identifierats som de farligaste. 

Informationen om offer för trafikolyckor bygger på de trafikolyckor som polisen fått kännedom om. Informationen för 2019 är preliminär och kan ännu ändras.

Mer information:

Diagram: Antalet döda i vägtrafikolyckor i Helsingfors 1960–2019 (pdf)

Statistikcentralens statistik över vägtrafikolyckor