Städningstalko

Ordna städningstalko – staden ger redskap för att städa upp miljön

När våren är på väg och snön smälter, dyker en hel del skräp upp, vilket minskar trivseln i vår miljö. Helsingfors stad vill stöda invånarnas plockning av skräp på egen hand och talkon för miljöstädning som ordnas av invånarna.

Invånarna kan organisera talkon och självständigt städa upp skräp från stadens allmänna områden, det vill säga skogar, vägkanter, parker och stränder. Privata tomter och gårdar omfattas inte av talkona.

I talkona plockas skräp som inte hör till naturen. Däremot plockas inget organiskt material, som löv och ris. Talkodeltagarna får skräpplockare och avfallspåsar.

Om du vill ordna ett talko, så ska du anmäla det senast en vecka innan det planeras att äga rum. Ordna talkot tryggt med beaktande av coronasituationen och genom att följa restriktionerna.

Mer information och anvisningar för att ordna talko

Anmäl ett nytt parktalko

Bild: Marianne Saviaho