Renoveringen av rutterna på Stora Östersvartön på Sveaborg.

Renovering av Stora Östersvartöns rutter och Pipers park på Sveaborg

Totalrenoveringen av rutterna och förnyandet av tomtanslutningarna på Stora Östersvartön på Sveaborg startade i mitten av september 2020. Arbetet fortsätter i etapper under cirka tre års tid fram till hösten 2023. Restaureringen av historiskt värdefulla Pipers park påbörjades vid samma tid.

I och med renoveringen repareras rutternas ytor och kantstrukturer, som på många ställen har gått sönder. Samtidigt förbättras användbarheten och tillgängligheten samt hanteringen av dagvatten. Även den underjordiska kommunaltekniken under rutterna förnyas.

Välbehållen växtlighet längs rutterna bevaras och återställs vid behov. Träden vid bygget bevaras och beskärs av en arborist som är specialiserad på skötsel av gamla träd. Planteringar längs rutterna rekonstrueras vid behov. När arbetet blir klart hösten 2023 får invånare och besökare tillgång till rutter som känns välbekanta, men som ändå är lättare att använda och underhålla.

Renovering av Pipers park

Den efterlängtade renoveringen av Pipers historiskt värdefulla park påbörjades i slutet av september 2020. Under arbetets gång utvidgar man dammen och muddrar delar av den. Dammens vattennivå sänks eller så töms den för en viss tid under arbetets gång. Arbetet innefattar byggande av en brygga, en bro och fundament för en pergola. I parken planteras nya träd, sandgångarna renoveras och grönområdena byggs om till att bli bättre än tidigare.

För såväl parkens som rutternas del fäster man särskild uppmärksamhet på användning av material som är typiska för Sveaborg och bevarande av områdets ursprungliga utseende även i grönområdena. Arbetet utförs till mycket stor del under arkeologisk övervakning. Målet är att bevara och värna om Sveaborg för framtida generationer som en unikt fin miljö. Projektets entreprenör är Stara.

Bild: Förvaltnings­nämnden för Sveaborg / Timo Nurmi