Stadsmiljösektorns kundtjänst. Bild: Mikko Uro

Stadsmiljöns kundtjänst är stängd fredagen den 25 oktober

Stadsmiljösektorns kundtjänst och Stadin asunnots hyresbostadsrådgivning på Sörnäsgatan 1 har stängt på fredagen den 25 oktober på grund av personalens utbildningsdag.

Då kundservicen är stängd kan frågor och respons till stadsmiljösektorn skickas via stadens responskanal på adressen hel.fi/respons. 

En del ärenden som gäller parkeringstillstånd kan också skötas på nätet. Länkarna till tjänsterna finns på parkeringens nätsidor på hel.fi/parkering.

Information om sökning av hyresbostäder finns också på Stadin asunnots nätsidor på stadinasunnot.fi. Via sidorna är det bl.a. möjligt att lämna in en bostadsansökan elektroniskt.

Servicepunkterna har öppet som vanligt på måndagen den 28 oktober.  Vi beklagar de olägenheter som stängningen orsakar.

Läs mer:

Stadsmiljöns kundtjänst

Respons och frågor till stadsmiljösektorn

Parkering i Helsingfors

Webbplatsen för Stadin asunnot