Stadsmiljösektorns kundtjänst övergår huvudsakligen till distansservice fram till den 31 januari

Stadsmiljösektorns kundtjänst på adressen Verkstadsgatan 8 är på grund av coronasituationen öppen endast med tidsbeställning fram till den 31 januari. Klienterna betjänas under denna period huvudsakligen på nätet och per telefon.

Man går över till ärendehantering på distans för att trygga verksamhetens kontinuitet samt säkerställa klienternas hälsosäkerhet, eftersom antalet människor som insjuknat i och exponerats för coronaviruset har ökat. Beslutet följer linjeringarna av huvudstadsregionens koordinationsgrupp för corona.

Stadsmiljösektorn betjänar sina klienter per telefon på numret 09 3102 2111(mån-tors 8.15–16 och fre 12–15).

De bostadssökande betjänas på numret 09 3101 3030 (mån–tis kl. 12.30–15.30, ons–tors kl. 9–12, fre kl. 12–14).

För ärenden gällande bostadsuthyrning (t.ex. hämtning eller återlämning av nycklar) är numret 09 3103 2294 (mån–tis kl. 8.15–12, ons–fre kl. 12–15). 

Ärendehantering på plats är möjligt med tidsbokning

Om ditt ärende kräver akut besök på plats, kan du ringa till kundtjänstens nummer och fråga om möjligheten att besöka med tidsbokning.

Även rådgivningspunkten för sökande av hyresbostad (Verkstadsgatan 8) är öppen med tidsbokning.  Tiden kan bokas per telefon. Endast ett begränsat antal tider är tillgängliga.

I ärenden gällande bostadsuthyrning boka tid i första hand per telefon. Vi betjänar akut även utan tidsbokning.

Tillsynsveterinärerna fortsätter djurens exportbesiktningar enligt tidsbokningarna.

Per telefon får man service bland annat avseende parkering, tillstånd till boende- och företagsparkering, stadens tjänstebostäder, hyresbostäder, stödbostäder, lokaler för förstäljningsutställning av bostäder, byggnadstillsyn, planläggning, lantmäteri och kartmaterial, informationstjänster för ledningar och uthyrning av gemensamma områden. 

Många av dessa tjänster erbjuds också elektroniskt. Till exempel boendeparkeringstillståndet kan förnyas i e-tjänsten. Man kan också ansöka om hyresbostad elektroniskt och många tjänster som förknippas med byggande fungerar även som elektroniska tjänster på distans. 

Se stadens tjänster i alfabetisk ordning >

Fråga, berätta, föreslå eller ge respons via stadens elektroniska responssystem >