Människor på stranden och i vattnet.

Strandsäsongen i Helsingfors börjar

Strandsäsongen i Helsingfors börjar snart. Under sommaren 2022 avråder staden från bad på Marudds badstrand och vid kraftigt regn från bad på badstränderna längs Vanda å. Vattenkvaliteten vid badstränderna följs upp regelbundet under hela sommaren. Livräddarna  har jour på stränderna den 6 juni–14 augusti. I och med ändringen av tobakslagen är rökning förbjuden på de stora allmänna badstränderna.

Staden avråder från bad på Marudds badstrand under sommaren 2022

Helsingfors miljötjänster avråder från bad på Marudds badstrand. Rekommendationen att undvika badandet gäller sommaren 2022. En motsvarande rekommendation gällde Marudds badstrand också under sommaren 2021.

I badvattenprover som tagits vid Marudds badstrand tidigare år har man tidvis upptäckt förhöjda halter av tarmbakterier. Något samband mellan dåliga resultat från badvattenprover och kraftigt regn på Marudds badstrand har dock inte kunnat fastställas. Källan till tarmbakterierna som upptäckts i vattnet vid badstranden är fortfarande oklar.

Helsingfors miljötjänster bedriver intensifierad övervakning av badvattenkvaliteten på Marudds badstrand under sommaren 2022. Utredningarna gällande badvattenkvaliteten kommer att fortsätta.

Bad på stränderna längs Vanda å avråds under sommaren 2022 endast vid kraftigt regn

Bad på Lillforsens, Baggböle och Staffansslättens badstränder vid kraftigt regn avråds under sommaren 2022.

Under den föregående badsäsongen gällde rekommendationen om att undvika badande på stränderna längs Vanda å hela sommaren. Under den kommande sommaren gäller rekommendationen om att undvika bad bara vid kraftigt regn, eftersom man utifrån mer omfattande badvattenprov kunnat fastställa en tydlig koppling mellan otjänligt badvatten och kraftigt regn på stränderna längs Vanda å. På stränderna längs Vanda å försämras vattenkvaliteten under och omedelbart efter kraftiga regn när regnvattnet sköljer mikrober från marken till åvattnet.

Helsingfors miljötjänster bedriver intensifierad övervakning av badvattenkvaliteten på Lillforsens badstrand under sommaren 2022. Vid kraftigt regn informeras användarna av badstranden separat på Helsingfors stads webbplats hel.fi/uimavesi och på anslagstavlorna på badstränderna. Åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten undersöks i samarbete med olika parter.

Vattenkvaliteten på badstränderna följs upp regelbundet

Helsingfors har totalt 25 allmänna badstränder. Stränderna ligger huvudsakligen vid havet. På de stora allmänna badstränderna finns strandövervakning.

Staden tar regelbundet vattenprov på badstränderna under tiden 1 juni–31 augusti 2022 och vattnets hygieniska kvalitet följs upp genom att analysera förekomsten av tarmbakterier i vattenproven. Dessutom följer man upp vattentemperaturen och mängden blågröna alger vid stränderna. Helsingfors miljötjänster gör badstrandskontroller under badsäsongen. Kontrollerna genomförs för att övervaka faktorer som påverkar badarnas hälsa, såsom faciliteternas renlighet, avfallshanteringens effektivitet och informationen på anslagstavlorna på badstränderna.

De senaste resultaten av badvattenproven finns på badstrandens anslagstavla. Dessutom meddelas resultaten av badvattenproven och observationer av blågröna alger som gjorts i samband med provtagningen under sommaren på Helsingfors stads webbplats Badvattnets kvalitet och algläget.

Liksom tidigare somrar uppdateras också badsträndernas vattentemperaturer och observationer av blågröna alger dagligen på tjänsten ulkoliikunta.fi.

På vissa badstränder i Helsingfors kan användarna kontrollera den exakta vattentemperaturen med en halvtimmes noggrannhet på nätet året runt. Aktuell information om badvattentemperaturen finns för sammanlagt 15 olika badstränder i huvudstadsregionen. Vattentemperaturerna kan ses på tjänsten Uiras. Detta är ett experiment av Helsingfors stads innovationsföretag Forum Virium Helsinki och Helsingfors stads kultur- och fritidssektor, där man testar hur förmånliga IoT-sensorer kan mäta badvattentemperaturer under både sommar- och vintersäsongerna.

Livräddarna har jour på badstränderna den 6 juni–14 augusti

I år har Helsingfors livräddare jour på badstränderna från den 6 juni till den 14 augusti. Under denna period har livräddarna jour på badstränderna i Solvik och Sandstrand dagligen klockan 10–20 och på badstränderna i Munksnäs, Drumsö, Lillforsen, Blåbärslandet, Torsnäs, Degerö, Marudd, Rastböle, Stora Kallvik och Kallviksudden dagligen klockan 10–18, även på helgdagar och till exempel på midsommar.

Till följd av ändringen av tobakslagen är rökning helt förbjuden på de ovan nämnda badstränderna och även på de andra badstränderna rekommenderas att man avstår från att röka. Syftet med ändringen är att skydda särskilt små barn mot de skadliga effekterna av passiv rökning. Dessutom vill man minska den nedskräpning och de miljöskador som rökningen orsakar. Rökförbudet gäller under sommarsäsongen, alltså från början av maj till slutet av september. Separata rökområden har upprättats utanför badstrandsområdena och på mindre badstränder.

Även denna sommar har staden angett farleder för små vattenfarkoster på de övervakade badstränderna. Detta innebär att man kan ta i land på stränderna med till exempel SUP-brädor, roddbåtar och kajaker. Som regel är farlederna för små vattenfarkoster belägna i kanten av stränderna.