Trafik i Böle.

Är det tryggt att röra sig i Helsingfors? Svara på enkäten om trafiksäkerhet!

Helsingfors uppdaterar som bäst sitt utvecklingsprogram för trafiksäkerhet för åren 2022–2025. Trafiksäkerheten berör alla som rör sig i staden - svara på enkäten 27.9. och berätta hur säker du känner dig i trafiken i Helsingfors. Huvudmålet för utvecklingsprogrammet är att förbättra Helsingfors trafiksäkerhet. 

I uppdaterandet av utvecklingsprogrammet för trafiksäkerhet definieras en vision, mål och prioriteringar för stadens trafiksäkerhetsarbete och utarbetas konkreta åtgärder för de kommande åren. Uppdateringsarbetet genomförs i omfattande dialog med invånarna, staden och olika intressegrupper. 

Inom trafiksäkerheten är invånarnas röst särskilt viktig, varför ett frågeformulär har öppnats för Helsingforsbor om ämnet. Vi hoppas på dina åsikter om trafiksäkerhet och dess utveckling, oavsett var du bor i Helsingfors, hur du rör dig eller vilken ålder du är. Enkäten innehåller en kort frågedel och efter det är det möjligt att markera på kartan platser eller ställen som är besvärliga ur trafiksäkerhetssynvinkel eller ställen som man råkat i en olycka på eller ställen där det nästan skett en olycka. 

Enkäten kan besvaras fram till söndagen den 27 september 2020 och finns på: https://app.maptionnaire.com/sv/9318/