Spåran tillbaka i Sörnäskurvan på våren. Foto: Lauri Hänninen

Tavastvägens ombyggnad: spåran tillbaka i Sörnäskurvan på våren

Den grundliga reparationen av Tavastvägen som började i mars har avancerat trots de svåra omständigheterna.

De nya vattenledningarna har dragits klart till 74 procent, 77 procent av grävningsarbetena är utförda och bergsprängningen till 69 procent. Redan 14 procent av spårvägen är färdig.

Enligt en färsk bedömning återvänder spårvagnarna till Kurvan under våren 2020.

Då går linjerna 1 och 8 igen på sin normala rutt. Linjerna 6 och 7 kommer fortfarande att gå via Björnparken och Helsingegatan mellan Sörnäs och Hagnäs.

HST informerar närmare om vilka dagar rutterna ändras cirka en månad i förväg.

Linjerna 6 och 7 återgår till sina normala rutter, alltså längs med Tavastvägen mellan Sörnäs och Hagnäs först i ombyggnadens slutskede, senast i slutet av 2020 vilket var planerat från början.

Det första halvåret på byggplatsen har inte varit lätt på grund av vad som kommit fram i det underjordiska, såsom okända rör och konstruktioner som varit fel utmärkta på kartan och på vissa ställen har detta till och med krävt att man återvänder till ritbordet.

”Det största kastet var åtta meter. Det handlar om en ledning från 1889, som vid det här laget säkert är stadens mest kända ledning”, säger arbetsledare Seppo Sirola från Destia.

Hittills har planeringsskedets kostnadskalkyl hållit streck.

”Entreprenadens slutsumma beror mycket på hur många nya överraskningar det dyker upp. Just nu ser det ut som att budgeten håller i slutskedet”, säger enhetschef Jarkko Karttunen från stadsmiljösektorn.

Byggplatsens aktiva information har fått mycket bra respons, i synnerhet på den populära Facebook-sidan.

Responsen på gatan har varit mer vänlig än vanligt. ”Vi som jobbar för entreprenören har fått förstående och uppmuntrande meddelanden, och så är det ju inte alla gånger då man försvårar mänskornas liv”, säger Heidi Kekäläinen, informationsansvarig på Destia.

”Man får tacka stadsborna som bor inom byggplatsens influensområde för deras tålamod. Ni har verkligen varit förstående. Vi måste ändå medge att prövningarna inte är förbi”, säger Lauri Hänninen, kommunikationsplanerare från Helsingfors stad.

Vad handlar Tavastvägens ombyggnad om?

På avsnittet Broholmsgatan–Helsingegatan byggs Tavastvägen om så att den endast kommer att användas av kollektivtrafiken, fotgängare och cyklister. Servicetrafik, leverans och körning till tomterna är tillåten, men genomfart med personbil förbjuds.

Samtidigt lägger man nya skenor för spårvägen, byter ut rör och kablar samt reparerar taket i Sörnäs metrostation.

Ombyggnaden gör det tryggare att röra sig till fots och med cykel och gör kollektivtrafiken snabbare.

Efter ombyggnaden är det också trevligare att bo vid Tavastvägen eftersom den minskade bilismen leder till mindre buller och friskare luft.

Ombyggnaden är klar i slutet av 2020. Destia Ab är huvudsaklig entreprenör.

Tavastvägens ombyggnad i siffror:

Bättre luftkvalitet – 7 500 färre bilar per dygn kör igenom

Det händer under gatan – 2 km nya vattenledningar, 4 km avlopp och 50 km kabelrör  

Tryggare att gå och cykla – 4 km ny cykelled 

Snabbare spårvagn – restiden från Sörnäs till Hagnäs torg närmast halveras 

Dags för nya rör – den äldsta fungerande vattenledningen var från 1889