En arkitekttävling ordnas för spahotellet som planeras för Edesviken i Helsingfors. Foto: Marita Penttilä

Tävling utlyses för plan som utnyttjar timmerbyggnation för Edesvikens spahotell

En arkitekttävling ordnas för spahotellet som planeras för Edesviken i Helsingfors. Målet är att skapa ett centrum invid Sandstrandsvägen i Främre Tölö som erbjuder spa- och inkvarteringstjänster och smälter in i Edesvikens värdefulla landskapshelhet.

Syftet med tävlingen är att hitta en genomförbar plan för ett spahotell inklusive rekreationsområden som i huvudsak följer den gällande stadsplanen och är av hög kvalitet med tanke på stadsbilden.

Man önskar få in förslag på lösningar som så långt som möjligt baserar sig på timmerbyggnation. Man vill att byggnaden ska anknyta till den närbelägna Sigurd Frosterus-parken på ett naturligt sätt, eftersom det även är aktuellt att utveckla den.

Tävlingen ordnas av Helsingfors stad och Finlands Arkitektförbund tillsammans med hotellprojektets tyska operatör Soulmade. Projektets investerare är det tyska bolaget Arcon Vermögensverwaltung GmbH & Co. KG.

Arkitekturen anpassas till omgivningen

Byggnadskomplexet på 2–3 våningar som ska resas på tomten kommer att bestå av omkring 12 300 kvadratmeter våningsyta, av vilken spat skulle utgöra minst en tredjedel.

Ett spahotell har planerats till Edesviken i flera år redan. Stadsplanen som möjliggör hotellprojektet har gällt sedan år 2009. Staden sökte en byggare till tomten första gången år 2012, men projektet drog i gång först i år efter att en investerare hade hittats.

Helsingfors stadsstyrelses näringslivssektion reserverade tomten åt Arcon Vermögensverwaltung GmbH & Co. KG i juni för planeringen av spahotellet. Planeringsreservationen gäller fram till utgången av år 2020.

Den inbjudna arkitekttävlingen pågår under perioden 2 september–31 oktober 2019. Fem finländska arkitektbyråer har bjudits in till tävlingen, och i valet av dessa har man lagt vikt vid erfarenhet av planering i värdemiljöer samt planeringskompetens inom timmerbyggnation.

Efter tävlingen börjar staden för sin del främja planerna för Sigurd Frosterus-parken invid spahotellets tomt.

De byråer som har bjudits in till tävlingen har valts ut av hotelloperatören Soulmade. Urvalsbeslutet fattas av en jury, i vilken det även finns representanter för Helsingfors stad och Finlands Arkitektförbund.

Med sin verksamhet vill Soulmade främja hållbar utveckling bland annat genom att utnyttja timmerbyggnationens tekniker och utmana ”seriearkitekturens” gränser.

Om projektet framskrider enligt planerna torde byggandet av spahotellet enligt en preliminär uppskattning kunna inledas 2021.

Spahotellets kommande placering