Utvecklare söks för Salutorgets digitala informationsskyltar

Bra informationsskyltar förbättrar stadsmiljön och leder människoflödet i rätt riktning. Kring Salutorget är målet att i höst prova på nya, digitala tjänster inom informationsskyltning.

”Vi letar som bäst efter utvecklare av digitala informationsskyltar genom konkurrensutsättning. Digitala informationsskyltar kan till exempel vara mobiltjänster eller pekplattor som placeras längs gatorna”, säger projektchef Anu Kiiskinen från Helsingfors stads stadsmiljösektor.

Digitala informationsskyltar utvecklas genom att först göra snabba pilotförsök. Konkurrensutsättningen för snabba pilotprogram pågår till 29.8.2018. Man kan bekanta sig med innehållet i konkurrensutsättningen på HILMA.

Avsikten är att de snabba pilotprogrammen ska verkställas redan i höst, och de utvecklade tjänsterna kan pilottestas år 2019. I höst är avsikten att göra 1-4 pilotprogram, som vart och ett kostar högst 10 000 euro.

Genom digitala tjänster kan man i framtiden erbjuda stadsinvånarna skräddarsydd information om evenemang, tjänster och öppettider för Salutorgets område. Tjänsternas utvecklare för sin del får möjligheten att använda Salutorget som en försöksplats för sina tjänster.

Utvecklingen av informationsskyltarna är en del av  projektet Opastamisen ekosysteemi. Det är gemensam för Helsingfors, Tammerfors och Åbo. Projektet finansieras av den för sex städer gemensamma 6Aika-strategin, genom vilken man utvecklar mer öppna och smarta tjänster.

Bild: Jussi Hellsten