På bilden en detalj  på segelbåten

Ändringar i vinterförvaringen av båtar

Båtsäsongen upphör och båtarna tas åter upp för vinterförvaring från och med den 15 september 2019. Den här hösten sker det ändringar i vinterförvaringen av båtar i Helsingfors: Havshamnens vinterförvaring flyttar till Ärtholmen, på Råholmen övergår man till rutor och i Rosenudden I prövar man på ett skiftesindelat system med upptagningsområde. På Tjärholmen förnyas båtbryggorna.

Havshamnens upplagsområde tas ur bruk. Där byggs tillfälliga lokaler för Tehtaankadun koulu som kommer att stå kvar åtminstone till år 2023. Ersättande vinterförvaring ordnas på Ärtholmen. Området i fråga används under vinterförvaringssäsongen 2019–2020. Ärtholmens upplagsområde är ett upptagningsområde. Platserna delas i huvudsak ut till de båtförare som tidigare haft vinterförvaring i Havshamnen och har gjort en elektronisk ansökan om båtplats på adressen venepaikat.hel.fi. Vi börjar bjuda ut platserna till våra kunder genast då området står klart. På området finns inte tillgång till el och vatten.

Råholmens vinterförvaringsområde är inte längre ett upptagningsområde utan ett rutområde. Ändringen påverkar prissättningen av platserna. I framtiden baserar sig priset på rutans storlek – inte på båtens storlek, såsom tidigare. Råholmens platser delas främst ut till dem som hade vinterförvaring på Råholmen förra säsongen. Båtplatsreserveringen har redan börjat dela ut rutorna till kunderna. 

Inga båtar eller uppläggningsredskap får hämtas till området förutom i det fall att kunden fått ett erbjudande om plats av Helsingfors stads båtplatsreservering och betalat för platsen. Vinterförvaringssäsongen börjar 15.9.2019.

Vinterförvaringsplatsen på Rosenudden har delats in i skiftesområden. Båten kan förvaras på skiftesområdet på Rosenudden I endast om båten har hänvisats ett skiftesområde eller om Helsingfors stads båtplatsreservering har erbjudit båtplatsen i fråga och platsen har betalats senast på förfallodagen. Platserna på Rosenudden I delas främst ut till dem som haft sin båt i området under förra säsongen. 

På Tjärholmen förnyar man båtbryggorna A och B. Båtarna ska flyttas bort från bryggorna senast veckan som börjar den 7 oktober 2019 (vecka 41).

Mer information:

Båtplatsuthyrningens (öppet vardagar 9–16)
Tölö sporthall på Paavo Nurmis gränd 1 E 
09 310 87900
venepaikkavaraukset@hel.fi

Foto ovan: Chris Lawton/Unsplash