Är du intresserad av kulturmiljöer – kom med och ge idéer!

Torsdagen den 9 juni 2022 kl. 16–18 ordnar Helsingfors stads arbetsgrupp för kulturmiljöprogram och Helsingfors stadsdelsföreningar rf (Helka) ett temaevenemang på stadshusets evenemangstorg.  På evenemanget presenteras det arbete som arbetsgruppen för kulturmiljöprogrammet hittills har utfört. Syftet är dessutom att identifiera nya åtgärder, tillvägagångssätt och partnerskapsförslag för att stärka kulturmiljöer och kulturmiljöarbetet.

Helsingfors stad utarbetar ett kulturmiljöprogram. Programarbetet inleddes 2021, och programmet ska vara färdigt vid årsslutet 2022. Med hjälp av evenemanget på stadshuset vill man främja nätverkandet mellan medborgaraktörer och stadens representanter samt inspirera alla tillsammans till nya verksamhetssätt. De bästa idéerna som utvecklats på evenemanget kan bli åtgärder inom kulturmiljöprogrammet. Vi bjuder in alla medborgaraktörer och stadsbor som är intresserade av ämnet – tillsammans kan vi komma med idéer om hur vi alla kan delta i att värna om kulturmiljöerna i framtiden!

Anmäl dig till evenemanget via denna länk:  https://response.questback.com/helsinginkaupunki/kultytyopaja090622
Anmäl dig senast den 6 juni 2022 kl. 12.
Evenemanget hålls på finska.

 Evenemangets program

Temat: Kulturmiljö i Helsingfors:
Stadsbor som värnare om och aktörer i kulturmiljöer
tors. 9.6.2022 kl. 16–18
På stadshusets evenemangstorg (Norra Esplanaden 11–13)

 

kl. 16
Välkomsttal
Paavo Arhinmäki, Helsingfors biträdande borgmästare för kultur och fritid

kl. 16.05
Presentation av kulturmiljöprogrammet
Sari Saresto, projektledare för kulturmiljöarbetsgruppen / Helsingfors stadsmuseum

kl. 16.20
Presentation av resultaten från Helkas kulturmiljöundersökning
Pirjo Tulikukka, verksamhetsledare, och Varpu Kurkilahti / Helsingfors stadsdelsföreningar rf Helka

kl. 16.30
Nya och utvecklande kulturmiljöer – identifiering och erkännande av kulturmiljöernas många värden?  Case-exempel: Havshagens särdrag och stämning ur invånarnas synvinkel
Juha Vuorinen, forskare, Helsingfors stadsmuseum
Annika Lepistö, forskningsexpert, Kenno Anthropological Consulting / Miltton Oy

kl. 16.45
Verkstadsdelen

Temaborden

1. Tema: Rutter
Inledare: Pauli Jokinen, verksamhetsledare / Helsingfors promenadfestival
Cykling, promenader, guidade turer – kombinationen av motion och upplevelse, historieberättande. Presenterar och delar information om hur detta har redan genomförts och planerar nya tillvägagångssätt utifrån tidigare erfarenheter. 

2. Tema: Grönområden
Inledare: Otto-Ville Mikkelä, verksamhetsledare/ föreningen Roihuvuori-seura och Kasbergets körsbärsträd
Invånare som skötare av och värnare om miljön. Identifierar och tar fram idéer om nya föremål, nya tillvägagångssätt och nya partnerskap. 

3. Tema: Byggnadsarvet och den bebyggda miljön
Inledare: fil.lic. Riitta Korhonen, stadsaktivist, geolog (emerita)/Nyttoväxtföreningen, case Villa Anneberg
Vi tar fram idéer för modeller för att få gamla byggnader i bruk igen. 

4. Tema: stadskultur och interaktiva metoder
Inledare: Pekka Tuominen, social- och kulturantropolog / Helsingfors universitet, case Kontula Electronic och Kontula-tutkimus.
Debatt om god praxis för interaktiva metoder, nya idéer och partnerskap.

5. Metodbordet: Adoptera ett monumen
Inledare: Heini Hämäläinen, forskare, och Anne Salminen, forskare / Helsingfors stadsmuseum
Presentation och utveckling av verksamheten Adoptera ett monument.  Identifierar olika typer av föremål, ”monument”, regionala förslag och nya partnerskap.

kl. 17.55
Slutord

kl. 18.00
Evenemanget slutar

Bild: Jenni Kivelä/Helsingfors stad