Kvinna som står vid dörren.

Biblioteket startar kampanj för riskgrupper: Sommarläsning till hemdörren

Helsingfors stadsbibliotek genomför i juni kampanjen Sommarläsning till hemdörren i samarbete med Helsingfors-hjälpen. Under kampanjen samlas böcker som ska avskrivas, men som ändå är i gott skick, till så mångsida läspaket som möjligt. Paketen erbjuds intresserade personer som är över 70 år och till andra riskgrupper i Helsingfors.

Utdelningen planeras så att säkerheten prioriteras. De som packar ner böckerna bär handskar på händerna och paketen tillsluts på biblioteken. Paketens innehåll beror på det urval böcker som avskrivs på ifrågavarande bibliotek. Varje paket innehåller mellan tre och fem böcker som alla är en överraskning och som kan skänkas vidare.

Läspaketen distribueras på två sätt. Biblioteken som är med i kampanjen delar ut en del av paketen på så sätt att riskgruppernas anhöriga eller bekanta hjälper till. Läspaketen kan avhämtas på åtminstone följande bibliotek: Böle, Richardsgatans, Gamlas, Malm, Degerö, Norra Haga bibliotek. Utdelningen börjar måndagen 8 juni och tar ungefär en månad eller så länge läspaketen räcker. Personer som tillhör riskgrupper eller är 70 år fyllda får också läspaketen levererade till hemdörren genom Helsingfors-hjälpen från och med 10 juni. Man kan höra sig för om leverans av läspaket hos Helsingfors-hjälpen på numret 09 310 85805 under vardagar kl 12–15. Ingen avgift uppbärs vare sig läspaketet avhämtas på biblioteket eller förs till hemdörren av Helsingfors-hjälpen.

Helsingfors stadsbiblioteks har som avsikt att stödja helsingforsarnas läsande i alla åldersgrupper även under undantagsförhållanden. En ny öppning är att biblioteket i sommar erbjuder hemvårdens kunder interaktiva distansläsestunder. Verksamheten är en del av gruppverksamheten Hemma idag, som har som mål att ge seniorer möjligheter att delta i kulturella aktiviteter med hjälp av videotelefon. Helsingfors stadsbiblioteks hemtjänst, det vill säga Hembiblioteket, erbjuder igen möjligheter till läsningen efter ett tags avbrott. Via Hembiblioteket distribueras lån till helsingforsare som på grund av ålder, sjukdom, rörelseförhinder eller skada inte själva kan uträtta ärenden på bibliotek.


Bild: Paula Virta