Utgångspunkten och inspirationen för utställningen är samlingen från Nickby mentalsjukhus. Nickby sjukhus (1914–1999) i Sibbo, som ägdes av Helsingfors stad, var Finlands största mentalsjukhus. Bild: Maija Astikainen / Helsingfors stadsmuseum

En ny utställning på Helsingfors stadsmuseum berättar om hur galenskap känns

Utställningen Sönder – då sinnet splittras, som öppnas på Helsingfors stadsmuseum 22.4.2022, visar teckningar, målningar och hantverk som framställs av patienter på Nickby psykiatriska sjukhus. Utställningen är en av de få helheter med fokus på upplevelser hos psykiatriska patienter. Den omfattande utställningshelheten har genomförts tillsammans med flera samarbetspartners och ämnet behandlas mångsidigt även under olika evenemang under våren och sommaren.

Utställningen Sönder – då sinnet splittras utforskar psykiska problem som ett individuellt och samhälleligt fenomen och öppnar upp perspektiv på hur galenskap känns. Utgångspunkten och inspirationen till utställningen har tagits ur en samling från det tidigare sinnessjukhuset i Nickby som infördes Helsingfors stadsmuseums samlingar 1999.

Nickby sjukhus (1914–1999) i Sibbo ägdes av Helsingfors stad och var Finlands största sinnessjukhus. Sjukhusets verksamhet var som störst under 1960-talet. År 1965 skötte man till exempel cirka 1 600 patienter om dagen på Nickby. Sjukhuset var vårdplats, skyddsplats och även ett hem för tusentals Helsingforsbor, ibland i decennier. Omfattningen av och innehållet i Nickbysamlingen är unik och man har ofta önskat att den ställs ut offentligt. Samlingen omfattar uppskattningsvis 10 000 patientarbeten, som har skapats under 80 år.

”I Helsingfors stadsmuseum visas nu en av få utställningshelheter som fokuserar på mentalvårdspatienternas erfarenheter. Vi har tidigare sett konstutställningar med fokus på patientarbeten, men museerna har hittills inte i samma omfattning som nu koncentrerat sig på hur galenskap känns. Utställningen är inte en sjukhushistorik eller en historia över sinnessjukdomar, utan på den kan man begrunda hur begreppen kring galenskap och hälsa har varierat under olika tider”, berättar utställningens producent, Pirkko Madetoja, forskare vid Helsingfors stadsmuseum.

På utställningen får man se patientarbeten från Nickby sjukhus, såsom teckningar, målningar och träarbeten. En dårkista och andra vårdtillbehör, tobaksartiklar och sjukhusbäddar berättar om vardagen på sjukhuset. Statistiska data och erfarenheter skildrar olika aspekter av mental hälsa. Vacklande psykisk hälsa av olika slag illustreras av människofigurer som skapats av seriekonstnären Viivi Rintanen. Utställningens ljudverk Hulluus i två delar har komponerats av Taiteen Sulattamo i samarbete med personer som återhämtar sig efter psykiska problem, och som även tolkar verket. Upphovsmännen till patientarbetena från Nickby skyddas av dataskyddslagen och -förordningen. Deras namn uppges endast om det är etablerad offentlig information. 

”I utställningen använder man medvetet termen galenskap, eftersom man inte har för avsikt att tala om allvarliga psykiska problem, utan om hur svävande gränsen mellan normalitet och galenskap ofta är och hur vardagliga saker kan bli helt galna i fel sammanhang. Termen galenskap är mer mångfacetterad än till exempel ett mentalhälsoproblem, som i princip kan diagnostiseras”, säger Madetoja.

Utställningen utvidgas till evenemang och nätverk på olika håll i Helsingfors

Den omfattande utställningshelheten har förverkligats i samarbete med bland annat Lappvikens Källa, Taiteen Sulattamo, Helsingforsmissionen, centrumbiblioteket Ode, Rikki-kollektivet, de Ungas Pride samt Helsingfors stads kultur- och fritids- samt ungdomstjänster.

Temat behandlas också vid evenemang som ordnas av samarbetspartner.

Dramaföreställningar av Taiteen Sulattamos Minäkö hullu? visas på Stadsmuseet från och med 28.4. Verket, skapat av Helena Ryti tillsammans med personer som återhämtar sig efter psykiska problem, bygger på dikter och texter av författarna L. Onerva, Uuno Kaila och Elmer Diktonius, som varit patienter på Nickby psykiatriska sjukhus, samt på erfarenhetsmässiga texter av personer som återhämtar sig efter psykiska problem med inspiration av föremålen på utställningen. 

Ode ordnar 26.4 en litteraturkväll med temat tecknade serier och mental hälsa. Serietecknarna Jenna Oldén och Viima Äikäs intervjuas under kvällen. Då visas också en bokutställning kring temat.Helsingfors stadsmuseum deltar 23–29.5 i Lappvikens Källa. Evenemanget Mental Health Art Week ingår i MIELI ry:s 125-årsjubileum. Temat tas också upp på Helsingforsdagen 12.6 och då kan man höra föreläsningar om det på stadsmuseet, och delta i Rikki-kollektivets kollageverkstad. Även programmen senare i sommar på filmgårdarna för de Ungas Pride respektive stadsmuseet bygger på teman kring detta.

Sönder – då sinnet splittras
22.4–25.9.2022
Helsingfors stadsmuseum, 4:e våningen
Alexandersgatan 16