Från juli sker förändringar i Helsingfors-hjälpens verksamhet

Helsingfors-hjälpen som kom igång i slutet av mars, erbjuder seniorerna hjälp med att sköta sina butiksärenden ännu under juni. Samtalsstöd och handledning till andra tjänster får seniorerna via Helsingfors-hjälpens telefon ända till slutet av augusti. Behovet av Helsingfors-hjälpen har minskat märkbart sedan statsrådet i maj mildrade rekommendationerna som begränsade seniorernas rörlighet och uträttande av ärenden.

Under drygt två månader har Helsingfors-hjälpen ringt eller svarat på över 57 000 telefonsamtal. Tjänsten har nått fram till cirka 27 000 över 70-åriga personer. Av dessa var 15 500 över 80 år gamla. När corona-tiden var som intensivast under april svarade Helsingfors-hjälpen på över 500 telefonsamtal om dagen. I juni har antalet inkommande samtal endast uppgått till något tiotal. I inledningsskedet ringde Helsingfors-hjälpen alla helsingforsare över 80 år, men i början av maj utvidgade man ringandet så att man även ringde upp alla över 75 år, vars telefonnummer man hade tillgång till. Av dem har endast 3 % meddelat att de behöver hjälp med sina ärenden eller samtalshjälp.

”Staden har öppnat sig och sommaren är här. Det är förståeligt att också seniorerna efter en lång väntan allt mer rör på sig och går ärenden utanför hemmet. Coronasituationen är dock inte över och seniorerna utgör fortfarande en riskgrupp. Även om butiks- och apotekshjälpen avslutas i juni, tryggar Helsingfors-hjälpens telefontjänst under hela sommaren att ingen blir utan den hjälp de behöver. Vi är beredda att utvidga hjälpen igen om corona-situationen så kräver”, konstaterar Helsingfors-hjälpens projektchef Tomi Lempiäinen.

Helsingfors-hjälpens telefon 09 310 10020 är öppen under vardagar klockan 9–16 ända till slutet av augusti. När tjänsten trappats ner från juli instrueras kunderna till tjänster som fortsätter normalt, det vill säga stadens och församlingarnas andra tjänster för seniorer, som till exempel Seniorinfo, samt kommersiella aktörers tjänster för att uträtta ärenden. Dessutom kommer man under sommaren att vara i kontakt med alla som man vet att behöver Helsingfors-hjälpens tjänster och seniorer som aktivt använder Helsingfors-hjälpens tjänster, för att berätta om förändringarna och vägleda till andra tjänster.

”Även under sommaren vägleder Helsingfors-hjälpen till sådan hjälp som finns. På detta sätt är även Helsingfors församlingars anställda och frivilliga till hjälp och stöd för stadsborna. Förändringarna har varit snabba, men vi svarar på behovet av hjälp under krisens olika skeden. Även under sommaren får man mentalt och andligt stöd eftersom församlingarna i Helsingfors har en telefonjour som är öppen varje dag klockan 9–21. Man kan också få stöd av den nationella Kyrkans samtalstjänst”, säger Juha Rintamäki, direktör för Helsingfors kyrkliga samfällighet

Seniorinfo betjänar som förr

Helsingfors stads Seniorinfo betjänar precis som förr alla helsingforsare som är över 65 år och deras närstående. Seniorinfo ger information och vägledning till tjänster som Helsingfors stad, föreningar och företag erbjuder seniorer.

”Man kan kontakta Seniorinfo med låg tröskel om något oroar en eller om man behöver hjälp i vardagen, hjälp med ärenden eller med att röra sig”, berättar rådgivningschef Minna Nummi.

Genom Seniorinfo kan man också göra en orosanmälan om man är orolig för hur en helsingforsare över 65 år har det. Anmälan kan göras per telefon genom att ringa numret 09 3104 4556 eller genom att fylla i en orosanmälan elektroniskt på hel.fi/seniorit/sv. Seniorinfo betjänar från 22 juni vardagar klockan 9–15.

Helsingfors-hjälpen gjordes i samarbete

Helsingfors stad och Helsingfors församlingar ordnade Helsingfors-hjälpen men många föreningar har varit med i verksamheten, till exempel FRK och HelsingforsMission samt talrika frivilliga och samarbetspartners. HOK-Elanto och Universitetsapoteket, medlemsapoteken i Finlands Apotekareförbund har gett stöd gällande butiks- och apoteksäreden. Genesys har stått för telefoncentralens kontaktsystem. När det gäller transport och logistik har Helsingfors-hjälpens kumpaner varit Posten, Logisnext Finland Oy, Helkama-Auto, ŠKODA, Stara och Dometic Finland Oy. Dessutom har Helsingfors-hjälpen fått stöd beträffande rörligheten av HRT:s stadscyklar och den senaste kumpanen som kommit med i distributionen av matkassar är datasäkerhetsföretaget F-Secure.

Foto: Paula Virta