En pojke ropar "Vem gjorde det?"

Föreslå vinnare till priset Helsingfors kulturgärning 2019

Helsingfors stad har sedan år 2009 belönat kulturgärningar som har varit betydelsefulla för Helsingfors och dess invånare. Helsingfors kulturgärningspris och eventuella hedersomnämnanden delas ut en gång om året. Nu är det dags att föreslå kandidater till årets pris. Lämna in ditt förslag senast den 15 december 2019.

Helsingfors kulturgärningspris 2019 tilldelas betydande och nyskapande kulturgärningar eller projekt, som ändrar eller utmanar det rådande läget eller ett tillvägagångssätt eller får oss att se saker och ting i nytt ljus. Dess verkningar skall riktas till Helsingfors eller helsingforsare och priset kan antingen ges till ett samfund eller till en enskild person. Prisbeloppet är 5 000 euro. Utöver penningpriset utdelas ett eller två hedersomnämnanden.

Förslag till vinnare av skall lämnas in med motiveringar senast den 15 december 2019 på denna länk: https://response.questback.com/helsinginkaupunki/kulttuuriteko2019

Vinnaren och mottagarna av eventuella hedersomnämnanden utses av Kultur- och fritidsnämndens kultursektion. Utmärkelserna delas ut vid en prisceremoni i början av år 2020. Uppgifter om tid och plats anges senare.

Mer Information
Veikko Kunnas
partnerskapschef, kultur
Kultur och fritid, Helsingfors stad
tfn 040 3341204, veikko.kunnas@hel.fi