Text av utstälningen Nuori Taide Helsinki 2021 See the Sea - se havet, uplev konsten . Antal din plats nu

Gemensam utställning för unga i Gamlasgårdens galleri

I år heter Nuori Taide Helsinki-utställningen See the Sea – se havet, upplev konsten. Utställningen inspireras av Helsingforsbiennalen, som öppnar i sommar i Skanslandets unika marina miljö. Vi bjuder nu in unga konstnärer att delta i utställningen genom att kommentera och göra egna tolkningar av temat på det sätt de själva väljer.

Genom att delta i den gemensamma utställningen kan många unga förverkliga sin dröm att få visa upp sin konst i ett galleri. Tidigare år har Nuori Taide Helsinki-utställningen inkluderat exempelvis målningar, skulpturer, installationer, performance, poesi eller musikframträdanden, grafik, fotografier och verk som kombinerar olika konstarter.

Till utställningen väljer man ut minst ett verk av varje ung konstnär som antas till utställningen. Man kan anmäla sig till utställningen fram till den 15 april, och antalet platser är begränsat. Mer information och anmälan per e-post: heidi.goransson@hel.fi.

En sommar fylld av ung konst

Nuori Taide Helsinki 2021 syns förutom på Gamlasgårdens galleri även på andra håll i Helsingfors – unga involveras och utmanas att skapa konst i olika former. I samband med utställningen ordnas under sommaren flera veckolånga konstkurser och annat program.

Nuori Taide Helsinki 2021: See the Sea – se havet, upplev konsten är en del av helheten Helsinki Biennial Inspired. Den har fått sin inspiration från namnet på biennalen, Samma hav, och dess innehåll. Helsingforsbiennalen är ett internationellt bildkonstevenemang vartannat år som hämtar modern konst av hög kvalitet till havets Helsingfors.

 

 

OBS! Nuori Taide Helsinki 2021: See the Sea – se havet, upplev konsten-utställningen ordnas med beaktande av coronabegränsningarna. Vi informerar separat om eventuella ändringar.