Helsingfors stad skapar en ny webbplats för motion

Helsingfors stad skapar en ny webbplats för motion – svara på webbenkäten och vinn biobiljetter!

Hur letar du efter sysselsättning för din fritid? Vad skulle du önska dig av den nya webbplatsen för motion? Hurdan ska webbplatsen vara för att du skulle använda den? Svara på enkäten och hjälp oss att planera en ännu bättre webbplats för motion för Helsingfors stad. Bland alla som svarar på enkäten lottar vi ut 10 st. set med två Finnkino-biobiljetter.

Delta i enkäten senast 4 maj 2020 och påverka utvecklandet av den nya webbplatsen för motion. Till enkäten >>

Inom Helsingfors stads kultur- och fritidssektor kommer ett projekt påbörjas, vilket resulterar i publiceringen av en ny webbplats för motion. Projektet är nu i ett skede för utformning av tjänsten då man engagerar stadsbor och besökare, stadens egen personal samt andra intressentgrupper i anslutning till motionshelheten, såsom sällskap, föreningar och företag samt samarbetspartner i utvecklandet. Med hjälp av den inkluderande tjänsteutformningen vill man ta reda på vilka behov stadsborna har i anknytning till motion, idrott och allmänt till rörelse, och hurdan webbplats för motion de önskar eller till och med drömmer om.

Tjänsteutformningen som genomförs i april–juni 2020 innefattar en webbenkät, gruppintervjuer och workshopsarbete. Användarna får dessutom testa nya digitala prototyper. Arbetet med tjänsteutformningen genomförs helt och hållet på distans på grund av coronatiden.

Webbplatsen för motion är en del av en mer omfattande webbtjänsthelhet

Enkäten är en del av kultur- och fritidssektorns projekt som startades hösten 2018 där man förnyar digitala tjänster för fritid. Detta innebär till exempel att webbplatsen förnyas och att anmälan till evenemang och kurser görs lättare. Kultur- och fritidssektorn omfattar motions-, ungdoms-, kultur- och bibliotekstjänster.

Förutom den nya webbplatsen för motion är webbplatser för evenemang och ungdomstjänster under utveckling. Det viktigaste målet är att underlätta vardagen för Helsingforsbor och dem som besöker Helsingfors. Vi vill vara världens bäst fungerande stad för kultur och fritid även på webben!

Foto: Helsingfors stad