Ordförande för ungdomsrådet och två vice ordförande

Helsingfors ungdomsråd har fått ny styrelse och nya representanter i nämnderna

Under Helsingfors ungdomsråds konstituerande möteshelg den 9. - 10. januari 2021 valdes en ny styrelse samt representanter i nämnderna för mandatperioden 2021. Till ordförande för ungdomsrådet valdes Katja Legeza och till vice ordförande Inka Karlsson och August Kiattrakoolchai

”Intresset för förtroendeuppdrag hos ungdomsrådets ledamöter var stort även i år , trots att mandatperioden för första gången är tvåårig och det första året redan ligger bakom oss. Det fanns flera kandidater till nästan alla ansvarsuppgifter, vilket resulterade i jämna röstningsresultat. Ändå fick vi flera nya ansikten både till styrelsen och bland representanterna i nämnderna”, berättade ungdomsrådets nya ordförande Katja Legeza.

Undomars röst hörs i kommunalt inflytande  

I valet ska Helsingfors ungdomsråd välja ett kommunalt påverkansorgan bestående av unga, vilket har till uppgift att främja och stödja ungdomarnas delaktighet, att de får sin röst hörd samt att deras verksamhet är effektiv i staden samt i planeringen, genomförandet och uppföljningen av verksamheten inom stadens olika sektorer.  

Ungdomsrådet består av 30 ungdomar från Helsingfors i åldern 13-17 år som väljs genom val. En av ungdomsrådets verksamhetsprinciper är inlärning av färdigheter, och målet är att man byter plats med varandra och på så sätt lär sig nya färdigheter genom att ha olika roller. Av styrelseledamöterna var 40 procent nya i sina roller och av representanterna i nämnderna var 50 procent nya. I sektorgrupperna var omsättningen 47 procent. 

”Arbetet för ett bättre Helsingfors fortsätter i ungdomsrådet med en ny sammansättning, och förhoppningsvis även med större framgång det här året med tanke på coronaläget. Jag är övertygad om att vi i år kommer att kunna utveckla ungdomsrådet till ett ännu mer välfungerande organ för både oss och ungdomarna i vår stad,” säger Katja om det kommande året. 

Som viktiga mål för mandatperioden 2020–2021 har ungdomsrådet ställt upp stävjande av klimatförändringen samt främjande av hållbar utveckling, utveckling av de ungas välbefinnande och jämlik behandling.

Två gånger om året ger ungdomsrådet ett utlåtande om ungdomarnas initiativ i stadsfullmäktige. Helsingfors ungdomsråd har representantplatser i stadens sektornämnder och deltar årligen i över 300 olika möten och evenemang, där de träffar stadens borgmästare, sektorernas ledning, tjänstemän och olika samarbetspartner. Du kan läsa mer om ungdområdet och det arbete det gör ruuti.net.

Bild: Ismo Kiesiläinen / Helsingfors stad
På bilden: Ordförande för ungdomsrådet Katja Legeza, första vice ordförande Inka
Karlsson (till vänster) och andra vice ordförande August Kiattrakoolchai (till höger.).
På grund av coronaläget finns det ännu ingen bild av hela styrelsen. 

Mer information:

Katja Legeza
ordförande för ungdomsrådet
katja.legeza@gmail.com 
+358 9310 33383 

Styrelsen för Helsingfors ungdomsråd 2021: 

Katja Legeza
ordförande för ungdomsrådet

Inka Karlsson
första vice ordförande för ungdomsrådet

August Kiattrakoolchai
andra vice ordförande för ungdomsrådet

Miro Maaranen
ungdomsrådets sekreterare

Niko Partanen
ungdomsrådets sekreterare

Iris Kässi
ungdomsrådets informatör

Nella Salminen
ordförande för sektorgruppen
sektorn för fostran och utbildning

Verneri Hirn
ordförande för sektorgruppen
stadsmiljösektorn

Elias Mustamand
ordförande för sektorgruppen
kultur- och fritidssektorn

Aisha Mahmood
ordförande för sektorgruppen
ordförande för sektorgruppen för social- och hälsovårdssektorn 

Sektorgrupperna i Helsingfors ungdomsråd 2021:

Sektorn för fostran och utbildning

Niko Partanen, representant i nämnderna
Olivia Sorvari, representant i nämnderna
Jenny Vu, representant i nämnderna
Ahmednur Farah
Iris Kässi
Lumia Pesonen
Nella Salminen

Stadsmiljösektorn
Verneri Hirn, representant i nämnderna
Inka Karlsson, representant i nämnderna
Miro Maaranen, representant i nämnderna
Waleed Ahmed
Jenni Ahonen
August Kiattrakoolchai
Lauri Pyykkö
Max TalviOja

Kultur- och fritidssektorn
Oona Sainio, representant i nämnderna
Victor Ocampo, representant i nämnderna
Elo Umukoro, representant i nämnderna
Hugo Dahlberg
Sampo Hallivuori
Joel Helin
Elias Mustamand

Social- och hälsovårdssektorn
Lana Bulatova, representant i nämnderna
Jimi Joutsio, representant i nämnderna
Alma Rantalaiho, representant i nämnderna
Kiti Kuortti
Kukka Luukanen
Aisha Mahmood
Jemina Sandell