Helsingfors valdes till Finlands aktivaste kommun på Idrottsgalan 16.1.2020

Helsingfors är Finlands aktivaste kommun 2019 och tilldelades Uno-priset vid Idrottsgalan den 16 januari 2020 i går kväll. Helsingfors lyckades övertyga juryn med sin ambitiösa vilja att lösa problemet med orörlighet. Rörligheten har prioriterats i stadsstrategin och är därför en gemensam fråga för alla stadens tjänster. Rörligheten återspeglas i stadsbornas liv i såväl hemvården, daghemmen, stadsmiljön, skolorna som inom barnrådgivningen och biblioteken. Dessutom erbjuder stadens 100-åriga idrottstjänster upplevelser för stadsborna i form av mer än 10 miljoner årliga idrottsbesök.

Helsingfors är en motions- och sportstad som ger stadsborna hundratals skäl att börja röra på sig, oavsett om det gäller rekreation, lekfullt tävlande, att komma i form eller att motionera tillsammans med vänner. Det har undersökts att helsingforsarna är mycket nöjda med idrottstjänsterna. Detta återspeglas också i den växande populariteten hos fritidssporter och hobbyer. Totalt finns det över 2500 idrottsanläggningar i Helsingforsområdet, varav staden driver 1 800. Staden arrangerar mer än 1500 ledda motionstimmar varje vecka och erbjuder ett brett urval av möjligheter till utomhusaktiviteter, fiske och båtliv. Det finns cirka 800 sport- och idrottsföreningar i Helsingfors, varav hälften får årligen understöd av staden. Över 100 000 helsingforsare deltar i föreningarnas idrottsverksamhet.

Trots att det är allt vanligare att man motionerande under fritiden har bristen på rörlighet blivit en nyckelfaktor som äventyrar hälsa och välbefinnande i Helsingfors, liksom på andra håll i den utvecklade världen. Fysiska aktiviteter är inte längre en del av vardagen, som tidigare. I regel består dygnets vakna tid hos nutidsmänniskan av sittande eller liggande.

Helsingfors beslutade i sin stadsstrategi att ta itu med rörligheten med en ny och mer övergripande strategi. Det finns en önskan att öka rörligheten för alla stadsbor, inte bara för dem som redan har internaliserat glädjebudskapet om fysisk aktivitet. Rörlighetsprogrammets tyngdpunkt har lagts vid vardagsmotion, man vill få stadsborna att röra sig mer i sin vardag. Programmet genomförs och utvecklas på basen av gedigen forskning.

Orörlighet är exempel på nuförtidens komplicerade problem, som inte kan lösas med ”ett trick”. Staden har identifierat att lösningarna för att öka på rörligheten bör vara tillräckligt omfattande, tilltalande, konkreta och till och med gripande. I temat i tävlingen för den aktivaste kommunen betonades samarbetet över sektors- och organisatoriska gränser. I Helsingfors har alla stadens sektorer utformat sina egna metoder till mobilitetsprogrammet för att öka på rörligheten, tillsammans cirka 60 olika.

Vanorna för en aktiv livsstil etableras redan vid 3 års ålder. Helsingfors har därför valt att se till att alla barn under skolåldern erbjuds möjligheter att röra sig och vara ute varje dag. Storskaliga projekt pågår inom barnrådgivningen, lekplatserna, daghemmen och hemtjänsterna för familjer med barn för att göra rörligheten till en holistisk del av barnets liv från och med de första stegen. År 2020 kommer att inledas med en omfattande kampanj som är riktad till barnfamiljer som ger familjerna impulser, information, tips och möjligheter att öka på sin rörlighet.

Stadsmiljön skall utvecklas för att främja promenader och cykling. 75 km cykelvägar och 3 000 nya cykelparkeringsplatser byggs fram till år 2021. Antalet och användningen av de mest populära stadscyklarna i världen är växande. Skolgårdar skall renoveras med tilläggsmedel för att uppmuntra till rörligheten runtom i staden.

Hemvårdens rörlighetskontrakt är ett starkt fokus inom social- och hälsovården för att öka den dagliga fysiska aktiviteten hos äldre. Dess syfte är att stödja vårdarbetet och de äldre stadsbornas egna smidiga vardag. Kontraktet har redan införts för 69% av hemvårdens kunder. Senare i år kommer staden att lansera en turné riktad till de äldre i olika stadsdelar, där äldre människor nås i lämpliga vardagsmiljöer så som i köpcentrum.

Bild: Rörlighetsprogrammets projektchef Minna Paajanen och Helsingfors stads idrottschef Tarja Loikkanen glädjer sig över Uno-pokalen på Idrottsgalan torsdagen 16.1.2020. Foto: Sanni Kurki / Idrottsgalan.

Helsinki Liikkuu — nätsidan

Helsingfors rörlighetsprogram