Människor på Lux Festivalen 2019. Foto: Petri Anttila.

Konst- och kulturaktörer: påverka Helsingfors konst- och kulturvision 2030

Helsingfors har tillsatt en arbetsgrupp att bereda en konst- och kulturvision för staden för 2020–2030. Arbetsgruppen för beredning av visionen önskar diskutera de mål som träder fram i det här skedet med konst- och kulturaktörer och ta fram konkreta framtida åtgärder tillsammans med dem. Diskussioner, som är öppna för alla inom konst- och kultursektorn, äger rum den 22 och den 29 oktober samt den 5 och den 12 november.

Alla diskussionstillfällen har samma innehåll. Under tre av tillfällena förs diskussionen på finska, under ett på engelska och under ett på svenska. Du kan anmäla dig via länken nedan till det tillfälle som passar dig bäst, platserna fylls i anmälningsordning.

Datum för diskussionerna

22.10 kl. 9–10.30 Ode/Maija-salen, högst 100 deltagare
29.10 kl. 9–10.30 Ode/Kino Regina, högst 150 deltagare
5.11 kl. 9–10.30 HAM Helsingfors konstmuseum/HAM-salen, diskussionen förs på engelska, högst 50 deltagare
12.11 kl. 9–10.30 Ode/Kino Regina, högst 150 deltagare
12.11 kl. 12–13.30 HAM Helsingfors konstmuseum/HAM-salen, diskussionen förs på svenska, högst 50 deltagare

Besöksadresser:
Centrumbiblioteket Ode, Tölöviksgatan 4, 00100 Helsingfors
HAM Helsingfors konstmuseum, Södra Järnvägsgatan 8, 00100 Helsingfors

Anmäl dig här: https://response.questback.com/helsinginkaupunki/taidejakulttuurivisiosyksy2019

Helsingfors konst- och kulturvision för 2020–2030 väntas bli klar i januari 2020. I arbetet med konst- och kulturvisionen beaktas både stadsbors och experters åsikter. Arbetsgruppen för visionen har samlats sedan februari. Ordföranden är Aleksi Malmberg, intendent för Helsingfors stadsorkester. Arbetsgruppen har träffat och intervjuat olika experter, studerat bakgrundsmaterial och fört samman åsikter under sina sammankomster. På våren ordnades även ett gemensamt idékläckningsmöte om visioner avseende konstfältet för konstaktörer och på sommaren hade stadsbor möjlighet att komma med idéer och beskriva sina drömmar i en webbenkät. Under den innevarande hösten kommer arbetsgruppen att ordna med såväl regionala invånarråd för att kommentera utkastet till vision och fundera på vilka åtgärdsförslag som kunde främja den regionala särarten som ovan nämnda diskussionstillfällen för aktörer inom konst- och kultursektorn.

 

Mer information 
hel.fi/taidejakulttuurivisio2030 

Aleksi Malmberg
Ordförande för arbetsgruppen för konst- och kulturvision
09 3102 2701 
aleksi.malmberg@hel.fi 

Ulla Laurio
Sekreterare för arbetsgruppen för konst- och kulturvision
09 3107 0137
ulla.laurio@hel.fi

Foto: Petri Anttila